Kiến thức

Cách dùng Giới từ với các từ chỉ thời gian

Cách dùng Giới từ với các từ chỉ thời gian

Thứ tư – 22/01/2014 23:00
  •  

  •  

  •  

Trong tiếng anh, các giới từ như ON, AT, IN thường dùng để xác định thời gian cho câu, mặc dù trong một số trường hợp khác, chúng được dùng để chỉ nơi chốn.

Trong tiếng anh, các giới từ như ON, AT, IN thường dùng để xác định thời gian cho câu, mặc dù trong một số trường hợp khác, chúng được dùng để chỉ nơi chốn.
 

Bạn đang xem: Cách dùng Giới từ với các từ chỉ thời gian

1. Giới từ AT

Khi chúng ta gặp các từ chỉ thời gian như sau, thì giới từ cần dùng đến phải là AT

– times: at 8pm, at midnight, at 6:30
– holiday periods: at Christmas, at Easter
– at night
• at the weekend
• at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time

 

2. Giới từ ON 

Từ On sẽ được dùng đến trong các cụm từ sau:
– days: on Monday, on my birthday, on Christmas Day (Các này của tuần, ngày lễ)
– days + morning / afternoon / evening / night: on Tuesday morning (nói về các phần của ngày)
– dates: on the 20th of June; On June 20th, (Nói về ngày tháng)

 

3. Giới từ IN

– years: in 1992, in 2006 (Khi dùng với năm -Years)
– months: in December, in June (Khi dùng với tháng mà không có ngày đi kèm)
– decades: in the sixties, in the 1790s
– centuries: in the 19th century
– seasons: in winter, in summer
– in the morning, in the afternoon, in the evening

 

4. Các cụm từ chỉ thời gian sau không cần giới từ

– Next +  week, year, month etc
Ví dụ: I will go to school next week/ next Monday.
I will graduate school next Month/Year

– Last + Night, Week, Month, Year, etc

Ví dụ:  
I went to the pub last night.
I finished my homeworks very late last night.

– This + morning, month, year etc

– Every + day, night, year etc

– Today, tomorrow, yesterday

Tác giả bài viết: Minh Phú

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://aneedz.com là vi phạm bản quyền

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button