Kiến thức

Giải bài 1: Hàm số lượng giác

Đây là bài học mở đầu cho chương hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Bài học giới thiệu cho ta tập xác định, tính tuần hoàn, sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác.

A. Lý thuyết

I. Hàm số $y=sin x$

TXĐ: $D=mathbb{R}$ 

Nhận xét: Hàm số $y=sin x$ là hàm số lẻ và tuần hoàn với chu kì $2 pi$ và $-1 leq sin x leq 1$ hay nói cách khác là tập giá trị của hàm số này là $[-1;1]$.

Đồ thị hàm số $y=sin x$ trên $mathbb{R}$

ll. Hàm số $y=cos x$.

TXĐ: $D=mathbb{R}$.

Nhận xét: Hàm số $y=cos x$ là hàm số chẵn và tuần hoàn với chu kì $2 pi$ và $-1 leq cos x leq 1$ hay nói cách khác là tập giá trị của hàm số này là $[-1;1]$.

Đồ thị hàm số $y=cos x$ trên $mathbb{R}$ (tịnh tiến đồ thị hàm số $y=sin x$ theo vecto $overrightarrow{u}=(-frac{pi}{2};0))$

lll. Hàm số $y=tan x$

TXĐ: $D=mathbb{R}setminus left { frac{pi}{2}+k pi, k in mathbb{Z} right }$.

Nhận xét: Hàm số $y=tan x$ là hàm số lẻ và tuần hoàn với chu kì $pi$. Tập giá trị của hàm $y=tan x$ là $mathbb{R}$.

Đồ thị hàm số $y=tan x$

lV. Hàm số $y=cot x$.

TXĐ: $D=mathbb{R}setminus left {k pi, k in mathbb{Z} right }$.

Nhận xét: Hàm số $y=cot x$ là hàm số lẻ và tuần hoàn với chu kì $pi$. Tập giá trị của hàm số $y=cot x$ là khoảng $(-infty, +infty)$.

Đồ thị hàm số $y=cot x$

B. Bài tập & Lời giải

Bài 1: Trang 17 sgk – đại số và giải tích 11

Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn $[-pi; frac{3pi}{2}]$ để hàm số $y=tan x$

a) Nhận giá trị bằng 0.

b) Nhận giá trị bằng 1.

c) Nhận giá trị dương.

d) Nhận giá trị âm.

Bạn đang xem: Giải bài 1: Hàm số lượng giác

Xem lời giải

Bài 2: Trang 17 sgk – đại số và giải tích 11

Tìm tập xác định của hàm số

a) $y=frac{1+cos x}{sin x}$.

b) $y=sqrt{frac{1+cos x}{1-cos x}}$.

c) $y=tan(x-frac{pi}{3})$.

d) $y=cot(x+frac{pi}{6})$.

Xem lời giải

Bài 3: Trang 17 sgk – đại số và giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, hãy vẽ đồ thị của hàm số y = |sinx|

Xem thêm: ✅ Công thức tính diện tích tam giác ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Xem lời giải

Bài 4: Trang 17 sgk – đại số và giải tích 11

Chứng minh rằng sin2(x + kπ) = sin 2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị hàm số y = sin2x.

Xem lời giải

Bài 5: Trang 17 sgk – đại số và giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx, tìm các giá trị của x để $ cos x = frac{1}{2}$.

Xem thêm: Bài 96, 97, 98, 99, 100, 101 trang 17 SBT Toán 6 tập 1

Xem lời giải

Bài 6: Trang 17 sgk – đại số và giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

Xem lời giải

Bài 7: Trang 18 sgk – đại số và giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số $y=cos x$, tìm khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm.

Xem thêm: 45 bài tập – Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản – Xuctu.com

Xem lời giải

Bài 8: Trang 18 sgk – đại số và giải tích 11

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

a) $y=2 sqrt{cos x}+1$;

b) $y=3-2 sin x$.

Xem lời giải

Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 1: Hàm số lượng giác (P1)

Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 1: Hàm số lượng giác (P2)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive