Kiến thức

Hóa 10 Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

Bạn đang xem: Hóa 10 Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

Hóa 10 Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Hóa 10 Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

Để giúp bạn học tốt môn Hóa 10, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Hóa 10 Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh.

 • Bài 1 trang 146 Hóa 10: Cho phương trình hóa học….

  Xem bài giải

 • Bài 2 trang 146 Hóa 10: Cho các phương trình hóa học….

  Xem bài giải

 • Bài 3 trang 146 Hóa 10: Khi khí H2S và axit H2SO4 tham gia các phản….

  Xem bài giải

 • Bài 4 trang 146 Hóa 10: Có những chất sau : sắt, lưu huỳnh, axit sunfuric….

  Xem bài giải

 • Bài 5 trang 147 Hóa 10: Có 3 bình, mỗi bình đựng một chất khí là ….

  Xem bài giải

 • Bài 6 trang 147 Hóa 10: Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch….

  Xem bài giải

 • Bài 7 trang 147 Hóa 10: Có thể tồn tại đồng thời những chất sau….

  Xem bài giải

 • Bài 8 trang 147 Hóa 10: Nung nóng 3,72 gam hỗn hợp bột các….

  Xem bài giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button