Kiến thức

Hóa 11 Bài 29: Anken

Bạn đang xem: Hóa 11 Bài 29: Anken

Hóa 11 Bài 29: Anken

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Hóa 11 Bài 29: Anken

Để giúp bạn học tốt môn Hóa 11, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Hóa 11 Bài 29: Anken.

 • Bài 1 trang 132 Hóa 11: So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất….

  Xem bài giải

 • Bài 2 trang 132 Hóa 11: Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu anken….

  Xem bài giải

 • Bài 3 trang 132 Hóa 11: Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi….

  Xem bài giải

 • Bài 4 trang 132 Hóa 11: Trình bày phương pháp hóa học để….

  Xem bài giải

 • Bài 5 trang 132 Hóa 11: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom….

  Xem bài giải

 • Bài 6 trang 132 Hóa 11: Dẫn từ từ 3,36 lít hỗn hợp gồm etilen và propilen….

  Xem bài giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button