Kiến thức

Hóa 11 Bài 45: Axit cacboxylic

Bạn đang xem: Hóa 11 Bài 45: Axit cacboxylic

Hóa 11 Bài 45: Axit cacboxylic

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Hóa 11 Bài 45: Axit cacboxylic

Để giúp bạn học tốt môn Hóa 11, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Hóa 11 Bài 45: Axit cacboxylic.

 • Bài 1 trang 210 Hóa 11: Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo….

  Xem bài giải

 • Bài 2 trang 210 Hóa 11: Từ công thức cấu tạo, hãy giải thích tại sao axit fomic….

  Xem bài giải

 • Bài 3 trang 210 Hóa 11: Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế….

  Xem bài giải

 • Bài 4 trang 210 Hóa 11: Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với….

  Xem bài giải

 • Bài 5 trang 210 Hóa 11: Để trung hòa 150,0 gam dung dịch 7,40% của axit no….

  Xem bài giải

 • Bài 6 trang 210 Hóa 11: Trung hòa 16,60gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic….

  Xem bài giải

 • Bài 7 trang 210 Hóa 11: Đun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic….

  Xem bài giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button