Kiến thức

Bài 6 trang 193 Hóa 11

Bạn đang xem: Bài 6 trang 193 Hóa 11

Bài 6 trang 193 Hóa 11

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Bài 41: Phenol

Bài 6 trang 193 Hóa 11: Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1); stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Trả lời

Giải Hóa 11 | Để học tốt Hóa 11

   

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button