Kiến thức

Hãy cho biết cộng hoá trị và số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất sau đây : (CH_4,C_2H_6,C_2H_4,C_2H_2,HCHO,HCOOH)

Bạn đang xem: Hãy cho biết cộng hoá trị và số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất sau đây : (CH_4,C_2H_6,C_2H_4,C_2H_2,HCHO,HCOOH)

Hãy cho biết cộng hoá trị và số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất sau đây : (CH_4,C_2H_6,C_2H_4,C_2H_2,HCHO,HCOOH)

29

Hãy cho biết cộng hoá trị và số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất sau đây :

CH4, C2H6, C2H4, C2H2, HCHO, HCOOH

Lời giải:

Trong các hợp chất đã cho, cacbon đều có cộng hoá trị là 4 nhưng số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất :

CH4, C2H6, C2H4, C2H2, HCHO, HCOOH

lần lượt là : -4, -3, -2, -1, 0, +2.

  • Bài học:
  • BÀI 15. HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA

Facebook

Twitter

Email

Print

Bài trước

Hãy cho biết số oxi hoá của clo trong các chất sau : (HC1, Cl_2, C1_2O, C1_2O_3, Cl_2O_5), Cl_2O_7).

Bài tiếp theo

3.66. Số oxi hoá của nitơ lần lượt là: A. -3, +3, +5 B. +3, -3, -5 C. +3, +5, -3. D. +4, +6, +3.

admin

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button