Kiến thức

Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung số đo

Bạn đang xem: Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung số đo

Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung số đo

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Bài 1: Cung và góc lượng giác

Bài 5 trang 140 Toán 10: Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung số đo

a) -5π/4

b) 1350

c) 10π/3

d) -2250

Trả lời

a) Vẽ cung -5π/4

Cách vẽ

Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung số đo | Giải bài tập Toán 10

* Vẽ cung -5π/4

* Đi theo chiều âm kể từ A, đếm đủ 5 cung.

* Ta có điểm cuối.

b) Vẽ cung 1350

Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung số đo | Giải bài tập Toán 10

Cách vẽ

* Vẽ cung 1350

* Đi theo chiều dương kể từ A, đếm đủ 3 cung.

* Ta có điểm cuối.

c) Vẽ cung 10π/3

Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung số đo | Giải bài tập Toán 10

Cách vẽ

* Vẽ cung 10π/3

* Đi theo chiều dương kể từ A, đếm đủ 10 cung.

* Ta có điểm cuối.

d) Vẽ cung -2250

Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung số đo | Giải bài tập Toán 10

Cách vẽ

* -2250 = -5.π/4

* (Xem câu a)

* Ta có điểm cuối.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button