Kiến thức

Chứng minh các đồng nhất thức 1-cosx+cos2x/sin2x-sinx=cotx

Bạn đang xem: Chứng minh các đồng nhất thức 1-cosx+cos2x/sin2x-sinx=cotx

Chứng minh các đồng nhất thức 1-cosx+cos2x/sin2x-sinx=cotx

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Ôn tập chương 6 (Câu hỏi – Bài tập)

Bài 7 trang 156 Toán 10: Chứng minh các đồng nhất thức

Bài 7 trang 156 Toán 10 | Giải bài tập Toán 10Bài 7 trang 156 Toán 10 | Giải bài tập Toán 10

Trả lời

a) 1 – cosx + cos2x = 1 + cos2x – cosx = 2cos2x – cosx = cosx(cos2x – 1) (1)

sin2x – sĩn = 2sinxcosx – sinx = sinx(2cosx – 1) (2)

Từ (1) và (2) Bài 7 trang 156 Toán 10 | Giải bài tập Toán 10

b) sinx+ sin(x/2)=2 sin⁡(x/2).cos(⁡x/2)+sin⁡(x/2)=sin⁡(x/2)(2 cos⁡(x/2)+1) (1)

1 + cosx + cos(x/2)=2cos2(⁡x/2)+cos(⁡x/2)=cos(⁡x/2)(2 cos(⁡x/2)+1) (2)

Từ (1) và (2)Bài 7 trang 156 Toán 10 | Giải bài tập Toán 10

c) 2cos2x – sin4x = 2cos2x – 2sin2x.cos2x = 2cos2x(1 – sin2x)

2cos2x – sin4x = 2cos2x(1 + sinx)

Suy raBài 7 trang 156 Toán 10 | Giải bài tập Toán 10

Mà (π/4 + x)+(π/4 – x)=π/2 nên cot⁡(π/4 + x)=tg(π/4 – x)

Do đó (1) Bài 7 trang 156 Toán 10 | Giải bài tập Toán 10

Bài 7 trang 156 Toán 10 | Giải bài tập Toán 10

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button