Kiến thức

Tính bằng định nghĩa đạo hàm của các hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra y=x^2 + x

Bạn đang xem: Tính bằng định nghĩa đạo hàm của các hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra y=x^2 + x

Tính bằng định nghĩa đạo hàm của các hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra y=x^2 + x

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 3 trang 156 Toán 11: Tính bằng định nghĩa đạo hàm của các hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra:

a) y = x2 + x tại x0 = 1 ;

b) y = 1/x tại x0 = 2 ;

c) y = (x+1)/(x-1) tại x0 = 0.

Trả lời

a) Gọi Δx là số gia đối số tại x0 = 1, ta có

Δy = f(x0 + Δx) – f(x0) = (1 + Δx)2 + (1 + Δx) – 2 = (Δx)2 + 3Δx

Giải bài tập Toán 11 | Để học tốt Toán 11

b) Gọi Δx là số gia đối số tại x0 = 1, ta có

Giải bài tập Toán 11 | Để học tốt Toán 11

c) Gọi Δx là số gia đối số tại x0 = 1, ta có

Giải bài tập Toán 11 | Để học tốt Toán 11

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button