Kiến thức

Tìm đạo hàm của các hàm số sau y = 5sin x-3cos x

Bạn đang xem: Tìm đạo hàm của các hàm số sau y = 5sin x-3cos x

Tìm đạo hàm của các hàm số sau y = 5sin x – 3cos x

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 3 trang 169 Toán 11: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Giải bài tập Toán 11 | Để học tốt Toán 11

Trả lời

a) Ta có: y’ = (5sinx – 3cosx)’ = (5sinx)’ – (3cosx)’ = 5cosx + 3sinx.

b) Ta có:

Giải bài tập Toán 11 | Để học tốt Toán 11

c) Ta có y’ = (x cot x)’ = x’ cot x + x(cot x)’ = cot x – x/(sin2x)

Giải bài tập Toán 11 | Để học tốt Toán 11

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button