Kiến thức

Câu hỏi ôn tập chương 2 Đại số Toán 9 Tập 1

Bạn đang xem: Câu hỏi ôn tập chương 2 Đại số Toán 9 Tập 1

Câu hỏi ôn tập chương 2 Đại số Toán 9 Tập 1

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Ôn tập chương 2

Câu 1: Cho hàm số y = ax = b (a ≠ 0).

a) Khi nào thì hàm số đồng biến?

b) Khi nào thì hàm số nghịch biến?

Bài giải:

a) Hàm số đồng biến khi a > 0

b) Hàm số nghịch biến khi a

Câu 2: Khi nào thì hai đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) cắt nhau? Song song với nhau? Trùng nhau?

Bài giải:

Hai đường thẳng y = ax + b và y = a’x + b’ (a, a’ ≠ 0)

    – Cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’

    – Song song với nhau khi và chỉ khi a = a’, b ≠ b’

    – Trùng nhau khi và chỉ khi a = a’, b = b’

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button