Kiến thức

Giải Toán lớp 9

Giải Toán lớp 9 | Giải bài tập Toán 9 | Để học tốt Toán lớp 9 ngắn nhất với HayLamDo

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Tuyển tập các bài giải bài tập Toán lớp 9: Đại số và Hình học chính xác và chi tiết nhất được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 9 Tập 1 và Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 9 hơn.

Danh mục Giải bài tập Toán 9

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 9

Toán 9 Tập 1

Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba

 • Bài 1: Căn bậc hai

 • Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

 • Luyện tập (trang 11-12)

 • Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

 • Luyện tập (trang 15-16)

 • Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

 • Luyện tập (trang 19-20)

 • Bài 5: Bảng căn bậc hai

 • Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

 • Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

 • Luyện tập (trang 30)

 • Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

 • Luyện tập (trang 33-34)

 • Bài 9: Căn bậc ba

 • Ôn tập chương 1

Xem thêm: Những vấn đề chung về lễ hội: Di tích trong mối quan hệ với xã hội

Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất

 • Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

 • Luyện tập (trang 45-46)

 • Bài 2: Hàm số bậc nhất

 • Luyện tập (trang 48)

 • Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b

 • Luyện tập (trang 51-52)

 • Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

 • Luyện tập (trang 55)

 • Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

 • Luyện tập (trang 59)

 • Ôn tập chương 2

Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

 • Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

 • Luyện tập (trang 69-70)

 • Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

 • Luyện tập (trang 77)

 • Bài 3: Bảng lượng giác

 • Luyện tập (trang 84)

 • Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

 • Luyện tập (trang 89)

 • Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời

 • Ôn tập chương 1

Chương 2: Đường Tròn

 • Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

 • Luyện tập (trang 100-101)

 • Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn

 • Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

 • Luyện tập (trang 106)

 • Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

 • Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

 • Luyện tập (trang 111-112)

 • Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

 • Luyện tập (trang 116)

 • Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

 • Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

 • Luyện tập (trang 123)

 • Ôn tập chương 2

Xem thêm: Cách học tốt môn Hóa-Bí quyết ôn và làm bài thi hóa điểm cao

Toán 9 Tập 2

Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

 • Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Luyện tập (trang 12)

 • Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

 • Luyện tập (trang 15-16)

 • Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

 • Luyện tập (trang 19-20)

 • Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

 • Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)

 • Luyện tập (trang 24-25)

 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Xem thêm: Liệu Acsimet có thể nhấc bổng trái đất?-VnExpress

Chương 4: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

 • Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

 • Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

 • Luyện tập (trang 38-39)

 • Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

 • Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

 • Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

 • Luyện tập (trang 49-50)

 • Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

 • Luyện tập (trang 54)

 • Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

 • Luyện tập (trang 56-57)

 • Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 • Luyện tập (trang 59-60)

 • Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)

Chương 3: Góc Với Đường Tròn

 • Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung

 • Luyện tập (trang 69-70)

 • Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

 • Bài 3: Góc nội tiếp

 • Luyện tập (trang 75-76)

 • Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

 • Luyện tập (trang 79-80)

 • Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn

 • Luyện tập (trang 83)

 • Bài 6: Cung chứa góc

 • Luyện tập (trang 87)

 • Bài 7: Tứ giác nội tiếp

 • Luyện tập (trang 89-90)

 • Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

 • Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

 • Luyện tập (trang 95-96)

 • Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

 • Luyện tập (trang 99-100)

 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Chương 4: Hình Trụ – Hình Nón – Hình Cầu

 • Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

 • Luyện tập (trang 111-112-113)

 • Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

 • Luyện tập (trang 119-120)

 • Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

 • Luyện tập (trang 126)

 • Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)

 • Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số – Phần Hình Học)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button