Kiến thức

Giải Hóa 8 Bài 10: Hóa trị-Giải bài tập Hóa 8 bài 10-VnDoc.com

Giải Hóa 8 Bài 10: Hóa trị

32 14.988

Tải về

Bài viết đã được lưu

Giải bài tập Hóa 8 bài 10 Hóa trị

 • A. Lý thuyết trọng tâm Hóa 8 bài 10

 • B. Giải bài tập hóa 8 SGK bài 10 Hóa trị

  • Bài 1 SGK trang 37 hóa lớp 8

  • Bài 2 SGK trang 37 hóa lớp 8

  • Bài 3 SGK trang 37 hóa lớp 8

  • Bài 4 SGK trang 38 hóa lớp 8

  • Bài 5 SGK trang 38 hóa lớp 8

  • Bài 6 SGK trang 38 hóa lớp 8

  • Bài 7 SGK trang 38 hóa lớp 8

  • Bài 8 SGK trang 38 hóa lớp 8

 • C. Trắc nghiệm hóa 8 bài 10 

Giải bài tập Hóa 8 Bài 10 Hóa trị với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa

Hóa học lớp 8

. Lời giải bài tập sách giáo khoa môn Hóa lớp 8 gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng

giải bài tập Hóa học 8

.

 • Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 8: Bài luyện tập 1 chương 1

 • Giải bài tập trang 33, 34 SGK Hóa lớp 8: Công thức hóa học

 • Giải bài tập trang 41 SGK Hóa lớp 8: Bài luyện tập 2 chương 1

A. Lý thuyết trọng tâm

Hóa 8 bài 10

Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất được quy định:

Hóa trị của nguyên tố H bằng I. Từ đó suy ra hóa trị của nguyên tố khác.

Ví dụ: Theo công thức AHy, hóa trị của A bằng y

HCl (Cl hóa trị I)

H2O (oxi hóa trị II)

CH4 (cacbon hóa trị IV)

Hóa trị còn được xác định gián tiếp qua nguyên tố oxi; hóa trị của oxi được xác định bằng II.

Các bước để xác định hóa trị

Bước 1: Viết công thức dạng AxBy

Bước 2: Đặt đẳng thức: x . hóa trị của A = y . hóa trị của B

Bước 3: Chuyển đổi thành tỉ lệ: frac{x}{y} = frac{b}{a} = frac{{b'}}{{a'}} = Hóa tri của B/Hóa trị của A

Chọn a’, b’ là những số nguyên dương và tỉ lệ b’/a’ là tối giản => x = b (hoặc b’); y = a (hoặc a’)

B. Giải bài tập hóa 8 SGK bài 10 Hóa trị

Bạn đang xem: Giải Hóa 8 Bài 10: Hóa trị-Giải bài tập Hóa 8 bài 10-VnDoc.com

Bài 1 SGK trang 37 hóa lớp 8

a) Hóa trị của một nguyên tố (hay một nhóm nguyên tử) là gì?

b) Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?

Hướng dẫn giải bài 1

Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thì khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố H được chọn làm đơn vị và hóa trị của O làm hai đơn vị.

Tham khảo

bảng hóa trị các nguyên tố hóa học

Bài 2 SGK trang 37 hóa lớp 8

Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

a) KH, H2S, CH4

b) FeO, Ag2O, NO2

Hướng dẫn giải bài 2

a) KH: do H có hóa trị I nên x. a = y. b => b = 1

Vậy K có hóa trị I.

Tương tự

H2S: H có hóa trị I và S có hóa trị II.

CH4: C hóa trị IV và H hóa trị I.

b) FeO: Fe có hóa trị II và O hóa trị II

Ag2O: Ag hóa trị I và O hóa trị II

NO2: N hóa trị IV và O hóa trị II.

Xem thêm: Phương pháp giải một số bài toán cực trị có tham số đối với một số hàm số cơ bản toán 12

Bài 3 SGK trang 37 hóa lớp 8

Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố

a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu trên làm ví dụ.

b) Biết công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị.

Hướng dẫn giải bài 3

a) Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

Biết x, y và a (hoặc b) thì tính được b (hoặc a).

Biết a và b thì tìm được x,y để lập công thức hóa học. Chuyển thành tỉ lệ:

KH: 1.I = 1.I

Ag2O: I.2 = II.1

b) Ta có: Kx(SO4)y.

Theo công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II à x = 2, y = 1

Vậy CTHH K2SO4.

Bài 4 SGK trang 38 hóa lớp 8

Tính hóa trị của mỗi nguyên tố

a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3.

b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4.

Hướng dẫn giải bài 4

Theo quy tắc hóa trị ta có:

a) ZnCl2: 1.a = 2.I => Zn có hóa trị II.

CuCl: 1.a = 1.I => Cu có hóa trị I.

AlCl3: 1.a = 3.I => Al có hóa trị III.

b) Ta có: x.a = y.b

Vậy hóa trị của Fe là II.

Xem thêm:

Bài 5 SGK trang 38 hóa lớp 8

a) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi hai nguyên tố sau: P (III) và H; C (IV) và S (II); Fe (III) và O.

b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:

Na (I) và (OH) (I); Cu (II) và (SO4) (II); Ca (II) và (NO3) (I).

Hướng dẫn giải bài 5

a) Áp dụng quy tắc hóa trị, ta có công thức hóa học sau:

PH3 (P hóa trị III, H hóa trị I);

CS2 (C hóa trị IV, S hóa trị II);

Fe2O3 (Fe hóa trị III, O hóa trị II).

b) Tương tự ta có:

NaOH (Na hóa trị I, nhóm OH hóa trị I);

CuSO4 (Cu hóa trị II, nhóm SO4 hóa trị II);

Ca(NO3)2 (Ca hóa trị II, NO3 hóa trị I).

Bài 6 SGK trang 38 hóa lớp 8

Một số công thức hoá học viết như sau:

MgCl, KO, CaCl2, NaCO3.

Cho biết: Cl, K, Na có hóa trị I; Mg, Ca nhóm (CO3) có hóa trị II. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng.

Hướng dẫn giải bài 6

Những CTHH viết sai là: MgCl, KO, NaCO3;

Sửa lại cho đúng: MgCl2, K2O, Na2CO3.

Xem thêm: 48 chuyên đề phương trình và hệ phương trình kèm lời giải chi tiết-Công thức nguyên hàm

Bài 7 SGK trang 38 hóa lớp 8

Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau đây: NO, N2O3, N2O, NO2.

Hướng dẫn giải bài 7

Những công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị là: NO2 (vì O có hóa trị II).

Bài 8 SGK trang 38 hóa lớp 8

a) Tìm hóa trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 (trang 42, 43).

b) Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức cho sau đây:

A. BaPO4

B. Ba2PO4

C. Ba3PO4

D. Ba3(PO4)2

Hướng dẫn giải bài 8

a) Hóa trị của Ba là II, nhóm (PO4) là III

b) Chọn phương án D.

C. Trắc nghiệm hóa 8 bài 10 

Giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức bài học cũng như học tốt hơn môn Hóa học, VnDoc biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm, giúp các bạn học sinh luyện tập sau mỗi bài học tại:

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 10

…………………………

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

 • Hóa học 8 Bài 11: Bài luyện tập 2

 • Giải bài tập trang 41 SGK Hóa học lớp 8: Bài luyện tập 2

 • Hóa học 8 Bài 12: Sự biến đổi chất

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu

Chuyên đề Toán 8

,

Chuyên đề Vật Lý 8

,

Chuyên đề Hóa 8

,

Tài liệu học tập lớp 8

mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook:

Tài liệu học tập lớp 8

. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button