Kiến thức

Giải hóa 9

Giải hóa 9 | Giải bài tập SGK Hóa học 9 hay nhất, ngắn gọn


Để học tốt Hóa học lớp 9, loạt bài giải bài tập Hóa học lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 9.

 • Lý thuyết, 550 Bài tập Hóa học 9 có đáp án (theo bài học)

 • Bộ bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 năm 2021

Mục lục Giải bài tập Hóa 9

Bạn đang xem: Giải hóa 9

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

 • Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

 • Bài 2: Một số oxit quan trọng

 • Bài 3: Tính chất hóa học của axit

 • Bài 4: Một số axit quan trọng

 • Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

 • Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

 • Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

 • Bài 8: Một số bazơ quan trọng

 • Bài 9: Tính chất hóa học của muối

 • Bài 10: Một số muối quan trọng

 • Bài 11: Phân bón hóa học

 • Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

 • Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

 • Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

 • Top 4 Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)

Xem thêm: Những ví dụ về cách dùng của who, whom, whose, which và what

Chương 2: Kim loại

 • Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

 • Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

 • Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

 • Bài 18: Nhôm

 • Bài 19: Sắt

 • Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép

 • Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

 • Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

 • Bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

 • Bài 24: Ôn tập học kì 1

 • Top 4 Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 năm 2021 (có đáp án)

Xem thêm: Despite the Falling Snow (film)-Wikipedia

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Bài 25: Tính chất của phi kim

 • Bài 26: Clo

 • Bài 27: Cacbon

 • Bài 28: Các oxit của cacbon

 • Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

 • Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat

 • Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Xem thêm: Logarit – Wikipedia tiếng Việt

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

 • Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

 • Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

 • Bài 36: Metan

 • Bài 37: Etilen

 • Bài 38: Axetilen

 • Bài 39: Benzen

 • Top 4 Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)

 • Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 • Bài 41: Nhiên liệu

 • Bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon – Nhiên liệu

 • Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

 • Bài 44: Rượu etylic

 • Bài 45: Axit axetic

 • Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

 • Bài 47: Chất béo

 • Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

 • Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

 • Bài 50: Glucozơ

 • Bài 51: Saccarozơ

 • Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

 • Bài 53: Protein

 • Bài 54: Polime

 • Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

 • Bài 56: Ôn tập cuối năm

 • Top 4 Đề thi Học kì 2 Hóa học 9 năm 2021 (có đáp án)


Trang trước

Trang sau  


Các loạt bài lớp 9 khác
 • Soạn Văn 9

 • Soạn Văn 9 (bản ngắn nhất)

 • Văn mẫu lớp 9

 • Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 (có đáp án)

 • Giải bài tập Toán 9

 • Giải sách bài tập Toán 9

 • Đề kiểm tra Toán 9

 • Đề thi vào 10 môn Toán

 • Chuyên đề Toán 9

 • Giải bài tập Vật lý 9

 • Giải sách bài tập Vật Lí 9

 • Giải bài tập Hóa học 9

 • Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Hóa học 9 (có đáp án)

 • Giải bài tập Sinh học 9

 • Giải Vở bài tập Sinh học 9

 • Chuyên đề Sinh học 9

 • Giải bài tập Địa Lí 9

 • Giải bài tập Địa Lí 9 (ngắn nhất)

 • Giải sách bài tập Địa Lí 9

 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9

 • Giải bài tập Tiếng anh 9

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9

 • Giải bài tập Tiếng anh 9 thí điểm

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới

 • Giải bài tập Lịch sử 9

 • Giải bài tập Lịch sử 9 (ngắn nhất)

 • Giải tập bản đồ Lịch sử 9

 • Giải Vở bài tập Lịch sử 9

 • Giải bài tập GDCD 9

 • Giải bài tập GDCD 9 (ngắn nhất)

 • Giải sách bài tập GDCD 9

 • Giải bài tập Tin học 9

 • Giải bài tập Công nghệ 9

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button