Kiến thức

Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn (ax + b = 0)

Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn (ax + b = 0)

<!–

–>

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải phương trình bậc nhất một ẩn có dạng ax+b = 0, đây là phương trình khá đơn giản giúp các em học sinh tiếp cận với những phương trình phức tạp hơn.

Bạn đang xem: Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn (ax + b = 0)

1. Phương trình bậc nhất một ẩn là gì?

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 với a # 0, nhiệm vụ của bạn là tìm giá trị của ẩn x dựa vào giá trị của a và b.

Ví dụ: Dưới đây là một số mẫu PTBN một ẩn.

  • 2x + 3 = 0
  • 5x + 9 = 0
  • 4x – 6 = 0
  • 8x = 0

2. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn

Để giải dạng bài này thì bạn áp dụng quy tắc sau đây:

Quy tắc chuyển vế đổi dấu: Khi bạn chuyển một vế từ bên trái sang bên phải hoặc ngược lại thì phải đổi dấu cho các toán hạng.

Ví dụ phương trình 2x + 3 = 0 <=> 2x = 0 + (-3) <=> 2x = -3 (số 3 bên trái là dương nhưng khi chuyển sang bên phải là âm)

Quy tắc nhân / chia hai vế cùng một giá trị: nếu bạn nhân hoặc chia hai vế (trái và phải) của biểu thức với cùng một số thì kết quả sẽ tương đương.

Sau đây là các bước giải phương trình ax + b = 0.

Bước 1: Chuyển pt về dạng ax = -b

Bước 2: Chia cả hai vế cho a như sau:

ax = -b => MathML (base64):PG1hdGggbWF0aHNpemU9IjE5Ij4KICAgIDxtZnJhYz4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG10ZXh0PmF4PC9tdGV4dD4KICAgICAgICA8L21yb3c+CiAgICAgICAgPG1yb3c+CiAgICAgICAgICAgIDxtaSBtYXRodmFyaWFudD0ibm9ybWFsIj5hPC9taT4KICAgICAgICA8L21yb3c+CiAgICA8L21mcmFjPgogICAgPG1vPj08L21vPgogICAgPG1mcmFjPgogICAgICAgIDxtcm93IG1hdGh2YXJpYW50PSJpdGFsaWMiPgogICAgICAgICAgICA8bW8+LTwvbW8+CiAgICAgICAgICAgIDxtaSBtYXRodmFyaWFudD0ibm9ybWFsIj5iPC9taT4KICAgICAgICA8L21yb3c+CiAgICAgICAgPG1yb3c+CiAgICAgICAgICAgIDxtaSBtYXRodmFyaWFudD0ibm9ybWFsIj5hPC9taT4KICAgICAgICA8L21yb3c+CiAgICA8L21mcmFjPgo8L21hdGg+ => MathML (base64):PG1hdGggbWF0aHNpemU9IjE5Ij4KICAgIDxtcm93PgogICAgICAgIDxtaT54PC9taT4KICAgIDwvbXJvdz4KICAgIDxtbz49PC9tbz4KICAgIDxtZnJhYz4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1vPi08L21vPgogICAgICAgICAgICA8bWk+YjwvbWk+CiAgICAgICAgPC9tcm93PgogICAgICAgIDxtcm93PgogICAgICAgICAgICA8bWk+YTwvbWk+CiAgICAgICAgPC9tcm93PgogICAgPC9tZnJhYz4KPC9tYXRoPg==

Bước 3: Vậy nghiệm của phương trình là MathML (base64):PG1hdGggbWF0aHNpemU9IjE5Ij4KICAgIDxtcm93PgogICAgICAgIDxtaT54PC9taT4KICAgIDwvbXJvdz4KICAgIDxtbz49PC9tbz4KICAgIDxtZnJhYz4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1vPi08L21vPgogICAgICAgICAgICA8bWk+YjwvbWk+CiAgICAgICAgPC9tcm93PgogICAgICAgIDxtcm93PgogICAgICAgICAgICA8bWk+YTwvbWk+CiAgICAgICAgPC9tcm93PgogICAgPC9tZnJhYz4KPC9tYXRoPg==, đây là nghiệm duy nhất.

Vì vậy khi có người hỏi phương trình bậc nhất 1 ẩn có mấy nghiệm thì bạn hãy trả lời là có một nghiệm duy nhất nhé.

3. Ví dụ giải phương trình bậc nhất một ẩn

Hãy giải phương trình sau: 8x - 4 = 0

Cách giải như sau:

8x – 4 = 0
<=> 8x = 4
<=> MathML (base64):PG1hdGggbWF0aHNpemU9IjE5Ij4KICAgIDxtcm93PgogICAgICAgIDxtaT54PC9taT4KICAgIDwvbXJvdz4KICAgIDxtbz49PC9tbz4KICAgIDxtZnJhYz4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1pPjQ8L21pPgogICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1yb3c+CiAgICAgICAgICAgICAgICA8bW4+ODwvbW4+CiAgICAgICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgICAgICA8L21yb3c+CiAgICA8L21mcmFjPgo8L21hdGg+
<=> MathML (base64):PG1hdGggbWF0aHNpemU9IjE5Ij4KICAgIDxtcm93PgogICAgICAgIDxtaT54PC9taT4KICAgIDwvbXJvdz4KICAgIDxtbz49PC9tbz4KICAgIDxtZnJhYz4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1pPjE8L21pPgogICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1yb3c+CiAgICAgICAgICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPG1uPjI8L21uPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgICAgICAgICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPC9tcm93PgogICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgIDwvbWZyYWM+CjwvbWF0aD4=

Vậy nghiệm duy nhất của phương trình này là MathML (base64):PG1hdGggbWF0aHNpemU9IjE5Ij4KICAgIDxtcm93PgogICAgICAgIDxtaT54PC9taT4KICAgIDwvbXJvdz4KICAgIDxtbz49PC9tbz4KICAgIDxtZnJhYz4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1pPjE8L21pPgogICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1yb3c+CiAgICAgICAgICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPG1uPjI8L21uPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgICAgICAgICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPC9tcm93PgogICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgIDwvbWZyYWM+CjwvbWF0aD4=

Trên là bài hướng dẫn cách giải phương trình bậc nhất một ẩn. Chúc bạn thành công!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại

hoicode.com

để admin trả lời.

Bài sau

Bài tiếp

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button