Kiến thức

Bài 38.1, 38.2 trang 52 SBT Hóa học 8

Bạn đang xem: Bài 38.1, 38.2 trang 52 SBT Hóa học 8

Bài 38.1, 38.2 trang 52 SBT Hóa học 8

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Bài 38.1, 38.2 trang 52 SBT Hóa học 8

Bài 38.1 trang 52 sách bài tập Hóa 8: a) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

(1)Lưu huỳnh đioxit + nước;

(2) Sắt (III) oxit + hidro;

(3) Kẽm + dung dịch muối đồng (II) sunfat;

(4) Kẽm + axit sunfuric (loãng);

(5) Canxi oxit + nước;

b) Các loại phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào?

Lời giải:

Bài 38.1, 38.2 trang 52 SBT Hóa học 8 | Giải sách bài tập Hóa học 8

Bài 38.2 trang 52 sách bài tập Hóa 8: Có những cụm từ sau: Sự cháy, phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp, phản ứng tỏa nhiệt. Hãy chọn những cụm từ nào thích hợp để vào những chỗ trống trong các câu sau:

a) …… là phản ứng hóa học, trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chât ban đầu.

b) …… là phản ứng hóa học có sinh nhiệt trong quá trình xảy ra.

c) …. là phản ứng hóa học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới.

d) …….là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

Đối với mỗi câu trên hãy dẫn ra một phương trình hóa học để minh họa.

Lời giải:

a) Phản ứng hóa hợp:

VD: Na2O + H2O → 2NaOH

b) Phản ứng tỏa nhiệt:

VD: C + O2 → CO2 + Q

c) Phản ứng phân hủy:

Bài 38.1, 38.2 trang 52 SBT Hóa học 8 | Giải sách bài tập Hóa học 8

d) Sự cháy:

VD: S + O2 → SO2

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button