Kiến thức

SBT Hóa 9 Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Bạn đang xem: SBT Hóa 9 Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

SBT Hóa 9 Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

❮ Bài trước

Bài sau ❯


SBT Hóa 9 Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Phần dưới là danh sách các bài Giải sách bài tập Hóa 9 Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit theo trang.

  • Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 3 SBT Hóa học 9: Bài 1.1: Có những oxit sau, Bài 1.2: Hãy viết công thức hoá học …

    Xem bài giải

  • Bài 1.6, 1.7 trang 4 SBT Hóa học 9: Bài 1.6: Cho 15,3 gam oxit, Bài 1.7: Cho 38,4 gam một oxit …

    Xem bài giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button