Kiến thức

SBT Toán 6 Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bạn đang xem: SBT Toán 6 Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

SBT Toán 6 Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

❮ Bài trước

Bài sau ❯


SBT Toán 6 Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Phần dưới là danh sách các bài Giải sách bài tập Toán 6 Bài 7: Phép trừ hai số nguyên theo trang.

 • Bài 73, 74, 75 trang 77 SBT Toán 6 tập 1: Bài 73: Tính:…

  Xem bài giải

 • Bài 76, 77, 78, 79, 80 trang 78 SBT Toán 6 tập 1: Bài 76: Đố : dùng các số 3,7 và…

  Xem bài giải

 • Bài 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 trang 79 SBT Toán 6 tập 1: Bài 81: Tính:…

  Xem bài giải

Bài tập bổ sung

 • Bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 79 SBT Toán 6 tập 1: Bài 7.1: Tìm x, biết:…

  Xem bài giải

 • Bài 7.4 trang 80 SBT Toán 6 tập 1: a) Điền số thích hợp vào chỗ trống…

  Xem bài giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button