Kiến thức

Giải sách bài tập Toán 6 hay và chi tiết nhất

Giải sách bài tập Toán 6 hay và chi tiết nhất

❮ Bài trước

Bài sau ❯


Mục lục Giải sách bài tập Toán 6

Tuyển tập các bài giải sách bài tập Toán lớp 6: Số học & Hình học ngắn gọn, chính xác được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 6 hơn.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập Toán 6 hay và chi tiết nhất

Giải SBT Toán 6 Tập 1

Xem thêm: Điểm xét tuyển bổ sung 2018 của Đại học Tôn Đức Thắng-Baogiaothong.vn

Phần Số học – Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

 • Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

 • Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 3: Ghi số tự nhiên

 • Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

 • Bài 5: Phép cộng và phép nhân

 • Bài 6: Phép trừ và phép chia

 • Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

 • Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

 • Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

 • Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

 • Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 • Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • Bài 13: Ước và bội

 • Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

 • Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

 • Bài 16: Ước chung và bội chung

 • Bài 17: Ước chung lớn nhất

 • Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

 • Ôn tập chương 1 Số học

Phần Số học – Chương 2: Số nguyên

 • Bài 1: Làm quen với số âm

 • Bài 2: Tập hợp các số nguyên

 • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

 • Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

 • Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

 • Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

 • Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

 • Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

 • Bài 9: Quy tắc chuyển vế

 • Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

 • Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

 • Bài 12: Tính chất của phép nhân

 • Bài 13: Bội và ước của một số nguyên

 • Ôn tập chương 2 Số học

Xem thêm: Thi tuyển kỹ sư địa chất cần có những kỹ năng gì?

Phần Hình học – Chương 1: Đoạn thẳng

 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng

 • Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

 • Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

 • Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng

 • Bài 5: Tia – Luyện tập (Trang 113)

 • Bài 6: Đoạn thẳng

 • Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

 • Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

 • Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

 • Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

 • Ôn tập Chương 1 hình học

Giải SBT Toán 6 Tập 2

Xem thêm: Khế ước là gì?

Phần Số học – Chương 3: Phân số

 • Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

 • Bài 2: Phân số bằng nhau

 • Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

 • Bài 4: Rút gọn phân số

 • Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

 • Bài 6: So sánh phân số

 • Bài 7: Phép cộng phân số

 • Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

 • Bài 9: Phép trừ phân số

 • Bài 10: Phép nhân phân số

 • Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

 • Bài 12: Phép chia phân số

 • Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

 • Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

 • Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

 • Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

 • Bài 17: Biểu đồ phần trăm

 • Ôn tập chương 3 – Phần Số học

Phần Hình học – Chương 2: Góc

 • Bài 1: Nửa mặt phẳng

 • Bài 2: Góc

 • Bài 3: Số đo góc

 • Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

 • Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

 • Bài 6: Tia phân giác của góc

 • Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

 • Bài 8: Đường tròn

 • Bài 9: Tam giác

 • Ôn tập chương 2 – Phần Hình học

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button