Kiến thức

SBT Toán 7 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bạn đang xem: SBT Toán 7 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

SBT Toán 7 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

❮ Bài trước

Bài sau ❯


SBT Toán 7 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Phần dưới là danh sách các bài Giải sách bài tập Toán 7 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch theo trang.

  • Bài 18, 19, 20 trang 68 SBT Toán 7 tập 1: 18: Cho biết x và y …. 19: Cho biết x và y ….

    Xem bài giải

  • Bài 21, 22, 23, 24 trang 69 SBT Toán 7 tập 1: 21: Cho biết 3 máy cày, …. 22: Một oto chạy từ A ….

    Xem bài giải

Bài tập bổ sung (trang 69)

  • Bài 3.1, 3.2 trang 69 SBT Toán 7 tập 1: 3.1: Tìm lỗi. Cho x tỉ lệ …. 3.2: Cho biết hai đại lượng ….

    Xem bài giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button