Kiến thức

SBT Toán 9 Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bạn đang xem: SBT Toán 9 Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

SBT Toán 9 Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

❮ Bài trước

Bài sau ❯


SBT Toán 9 Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Phần dưới là danh sách các bài Giải sách bài tập Toán 9 Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông theo trang.

 • Bài 1, 2 trang 102 SBT Toán 9 Tập 1: Bài 1: Hãy tính x và y trong các, Bài 2: Hãy tính x và y trong các …

  Xem bài giải

 • Bài 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1: Bài 3: Hãy tính x và y trong các, Bài 4: Hãy tính x và y trong các …

  Xem bài giải

 • Bài 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1: Bài 9: Một tam giác vuông có cạnh huyền, Bài 10: Cho một tam giác vuông …

  Xem bài giải

 • Bài 18, 19, 20 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1: Bài 18: Cho tam giác ABC vuông tại A, Bài 19: Cho tam giác ABC vuông tại A …

  Xem bài giải

Bài tập bổ sung

 • Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1: Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A …

  Xem bài giải

 • Bài 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1: Bài 6: Đường cao của một tam giác vuông, Bài 7: Trong tam giác có các cạnh …

  Xem bài giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button