Kiến thức

SBT Toán 9 Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bạn đang xem: SBT Toán 9 Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

SBT Toán 9 Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

❮ Bài trước

Bài sau ❯


SBT Toán 9 Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Phần dưới là danh sách các bài Giải sách bài tập Toán 9 Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông theo trang.

 • Bài 52, 53, 54 trang 113 SBT Toán 9 Tập 1: Bài 52: Các cạnh của một tam giác, Bài 53: Tam giác ABC vuông tại …

  Xem bài giải

 • Bài 55, 56, 57, 58, 59 trang 114 SBT Toán 9 Tập 1: Bài 55: Cho tam giác ABC trong đó, Bài 56: Từ đỉnh một ngọn đèn …

  Xem bài giải

 • Bài 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 trang 115 SBT Toán 9 Tập 1: Bài 60: Cho hình dưới, Bài 61: Cho hình bên …

  Xem bài giải

 • Bài 68, 69, 70, 71 trang 116 SBT Toán 9 Tập 1: Bài 68: Một em học sinh đang đứng, Bài 69: Hai cột thẳng đứng của …

  Xem bài giải

Bài tập bổ sung

 • Bài 4.1, 4.2 trang 116 SBT Toán 9 Tập 1: Bài 1: Trong tam giác vuông có, Bài 2: Trong tam giác vuông có …

  Xem bài giải

 • Bài 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 trang 117 SBT Toán 9 Tập 1: Bài 3: Trong tam giác vuông có, Bài 4: Trong tam giác vuông có …

  Xem bài giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button