Kiến thức

SBT Vật Lí 9 Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Bạn đang xem: SBT Vật Lí 9 Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

SBT Vật Lí 9 Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

❮ Bài trước

Bài sau ❯


SBT Vật Lí 9 Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Phần dưới là danh sách các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn theo trang.

 • Bài 11.1, 11.2, 11.3 trang 31 SBT Vật Lí 9: Bài 11.1: Hai bóng đèn khi sáng bình, Bài 11.2: Hai bóng đèn có cùng hiệu ….

  Xem bài giải

 • Bài 11.4, 11.5, 11.6 trang 32 SBT Vật Lí 9: Bài 11.4: Một bóng đèn sáng bình thường, Bài 5: Xét các dây dẫn được làm ….

  Xem bài giải

 • Bài 11.7, 11.8, 11.9 trang 33 SBT Vật Lí 9: Bài 11.7: Hãy ghép mỗi đoạn câu, Bài 11.7: Hai dây dẫn được là từ ….

  Xem bài giải

 • Bài 11.10, 11.11 trang 34 SBT Vật Lí 9: Bài 11.10: Hai bóng đèn Đ1 và Đ2, Bài 11.11: Ba bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 có hiệu ….

  Xem bài giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button