Kiến thức

SBT Vật Lí 9 Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Bạn đang xem: SBT Vật Lí 9 Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

SBT Vật Lí 9 Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

❮ Bài trước

Bài sau ❯


SBT Vật Lí 9 Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Phần dưới là danh sách các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái theo trang.

  • Bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 66 SBT Vật Lí 9: Bài 30.1: Một đoạn dây dẫn thẳng, Bài 30.2: Một đoạn dây dẫn thẳng ….

    Xem bài giải

  • Bài 30.4, 30.5, 30.6 trang 67 SBT Vật Lí 9: Bài 30.4: Một nam châm hình chữ, Bài 30.5: Hãy biểu diễn lực điện ….

    Xem bài giải

  • Bài 30.7, 30.8, 30.9 trang 68 SBT Vật Lí 9: Bài 30.7: Một khung dây dẫn hình, Bài 30.8: Xác định phương và chiều ….

    Xem bài giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button