Kiến thức

Giải sách bài tập Vật lí lớp 9-Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Giải bài tập Vật Lý 9

 

VẬT LÝ LỚP 9

 

LỚP 9

 

Nguồn website giaibai5s.com

30.1. Một đoạn dây thẳng AB được

đặt ở gần đầu M của một dây có dòng điện chạy qua như hình 30.1. Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn AB theo chiều từ A đến B thì lực điện từ tác dụng lên AB có . . A. phương thẳng đứng, chiều từ

dưới lên trên B. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới

– Hình 30.1 | C. phương song song với trục của cuộn dây, chiều hướng ra xa đầu M

của cuộn dây. D. phươIg song song với trục của cuộn dây, chiều hướng tới đầu M của cuộn dây.

..

. : .

Giz; > Chọn B 30.2. Một đoạn dây thẳng AB được đặt ở .

gần đầu của thanh nam châm thẳng (hình 30.2). Hãy biểu diễn lực điện từ tác dụng lên dây dẫn, biết rằng dòng điện chạy qua dây có chiều từ B đến A

Giải

Hình 30.2 Chiều của lực điện từ như hình vẽ 30.3. Khung dây dẫn ABCD được móc vào

một lực kế nhạy và được đặt sao cho đoạn BC nằm lọt vào khoảng giữa hai cực của một nam châm hình chữ U (hình 30.3). Số chỉ của lực kế sẽ thay

N đổi như thế nào khi cho dòng điện chạy qua khung dây theo chiều ABCD?

. .. Giải Số chỉ của lực kế sẽ tăng khi cho dòng điện chạy qua khung dây theo

Hình 30.3 chiều ABCD

30.4. Một nam châm hình chữ U và một dây dẫn thắng được bố trí như hình

30.4a, b, c và d. Dòng điện trong dây dẫn có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy, chiều đi từ phía trước ra phía sau trang giấy. Hỏi trường hợp nào lực điện từ tác dụng vào dây dẫn hướng thẳng đứng lên trên?

ÜUCC

SA

a)

2003

S

REARE

Who

. c) Hình 30.4.

Giải + Chọn B 30.5. Hãy biểu diễn lực điện từ tác dụng | lên dây dẫn thắng có dòng điện chạy

qua, được đặt trong từ trường của một nam châm điện (hình 30.5). Dòng … điện chạy qua dây dẫn có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy, chiều đi từ phía sau ra phía trước trang giấy

Giải Áp dụng quy tắc nắm tay phải . để xác định các tên cực của nam châm điện, sau đó áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực điện từ (H. 30.4/ SBT)

Hình 30.5

01444444

RE

SMS

M

06

ww copo

ob

.

doses

30.6. Trên hình 30.6, ống dây B

sẽ chuyển động như thế nào khi đóng công tắc K của ống dây A ? Vì sao ? Biết ống dây A được giữ đứng yên.

B

Hình 30.6

Giải Trên hình 30.6, ống dây B sẽ chuyển động lại gần ống dây A khi đóng công tắc K của ống dây A Vì khi đóng khóa K cuộn dây A trở thành nam châm điện và đầu của ông dây A gần ống dây B là cực Bắc nên sẽ hút 1 đầu của B.

SAN

30.7. Một khung dây hình chữ nhật

ABCD có dòng điện một chiều chạy qua như hình 30.7 đặt trong từ trường của một nam châm

Hình 30.7. hình chữ U. Lúc đầu đặt khung ở vị trí nào thì khung không quay được? Vì sao?

Giải Lúc đầu đặt khung ở vị trí vuông góc với đường sức từ thì khung không quay được vì cặp lực từ F1, ỖF2 có tác dụng trong lúc này là làm căng khung dây chứ không

làm khung quay (h.30.7) . 30.8. Xác định phương và chiều của

M lực điện từ tác dụng vào điểm M trên đoạn dây dẫn AB khi đóng công tắc K trên hình 30.8. .. A. Phương thẳng đứng, chiều từ

trên xuống dưới B. Phương thẳng đứng, chiều từ

Hình 30.8 dưới lên trên C. Phương nằm ngang vuông góc với AB, chiều từ ngoài vào trong mặt

phẳng hình vẽ. D. Phương nằm ngang vuông góc với AB, chiều từ trong ra ngoài mặt

phẳng hình vẽ.

Giải | = Chọn D 30.9. Nếu dùng bàn tay phải thay cho bàn tay trái và giữa nguyên các

quy ước về chiều dòng điện và chiều của đường sức từ thì chiều của lực điện từ sẽ được xác định như thế nào?

Giải Nếu dùng bàn tay phải thay cho bàn tay trái và giữ nguyên các quy ước về chiều dòng điện và chiều của đường sức từ thì chiều của lực điện từ sẽ được xác định ngược lại (cùng phương nhưng ngược chiều)

Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 – Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Đánh giá bài viết

Bạn đang xem: Giải sách bài tập Vật lí lớp 9-Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Những bài viết liên quan

  • Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 – Bài 6: Bài tập vận dụng định luật ôm

  • Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 – Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường

  • Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 – Bài 28: Động cơ điện một chiều

  • Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 – Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

  • Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 – Bài 16-17: Định luật Jun – Len-xơ. Bài tập vận dụng định luật Jun-Len-xơ

  • Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 – Bài 13: Điện năng – Công của dòng điện

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive