Kiến thức

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung-Toán học vui

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung-Toán học vui

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Minh Tuấn

30/04/2017

Giải bài tập Toán học lớp 10

91 Views

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 1 (trang 148 SGK Đại Số 10): Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau đây không?

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 2 (trang 148 SGK Đại Số 10): Các đẳng thức sau đây có thể đồng thời xảy ra không?

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 3 (trang 148 SGK Đại Số 10): Cho 0 < α < π/2. Xác định dấu của các giá trị lượng giác

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 4 (trang 148 SGK Đại Số 10): Tính các giá trị lượng giác của góc α nếu

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cungGiải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cungGiải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bài 5 (trang 148 SGK Đại Số 10): Tính α, biết

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button