Kiến thức

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất-Toán học vui

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất-Toán học vui

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Minh Tuấn

30/04/2017

Giải bài tập Toán học lớp 10

196 Views

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 1 (trang 94 SGK Đại Số 10): Xét dấu các biểu thức:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Lời giải

(Lưu ý: Kí hiệu v trong bài giải là viết tắt cho từ “hoặc“)

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhấtGiải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhấtGiải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 2 (trang 94 SGK Đại Số 10): Giải các bất phương trình:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhấtGiải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhấtGiải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhấtGiải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 3 (trang 94 SGK Đại Số 10): Giải các bất phương trình:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhấtGiải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button