Kiến thức

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số-Bài tập hay

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số-Bài tập hay

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Yến Nhi

· 30/04/2017

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 1 (trang 132 SGK Đại số 11): Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau:

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 1 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 2 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 2 (trang 132 SGK Đại số 11):

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 3 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Tính limun, limvn, limf(un), limf(vn).

Từ đó có kết luận gì về giới hạn của hàm số đã cho khi x → 0?

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 4 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 3 (trang 132 SGK Đại số 11): Tính các giới hạn sau:

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 5 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 6 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 7 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 4 (trang 132 SGK Đại số 11): Tìm các giới hạn sau:

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 8 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 9 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 5 (trang 133 SGK Đại số 11):

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 10 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm sốgiai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 11 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

a. Quan sát đồ thị và nêu nhận xét về giá trị hàm số cho khi:

x →- ∞,x →3,x →-3+

b. Kiểm tra các nhận xét trên bằng cách tính các giới hạn sau:

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 12 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 13 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 6 (trang 133 SGK Đại số 11): Tính:

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 14 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 15 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 7 (trang 133 SGK Đại số 11): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f. Gọi d và d lần lượt là khoảng cách từ một vật thật AB và ảnh AB của nó tới quang tâm O của thu kính (hình dưới).

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 16 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm sốgiai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 17 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 2 gioi han cua ham so 18 - Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Ý nghĩa: khi vật xa vô cực thì khoảng cách từ ảnh đến quang tâm bằng tiêu cực.

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

  • Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

  • Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

  • Giải Toán lớp 11 Bài 5: Đạo hàm cấp hai

  • Giải Toán lớp 11 Bài 3: Hàm số liên tục

  • Giải Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

  • Giải Toán lớp 11 Bài 4: Vi phân

  • Giải Toán lớp 12 Bài 2: Cực trị của hàm số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 11 Bài 5 : Khoảng cách

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button