Kiến thức

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác-Bài tập hay

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác-Bài tập hay

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Yến Nhi

· 30/04/2017

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 1 (trang 168 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 1 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 2 (trang 168 SGK Đại số 11): Giải các bất phương trình sau:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 2 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 3 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 3 (trang 169 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 4 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 5 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giácgiai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 6 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 4 (trang 169 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 7 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 8 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 9 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 10 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 6 (trang 169 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc x:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 11 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 12 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 13 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 7 (trang 169 SGK Đại số 11 ): giải phương trình f(x) = 0, biết rằng:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 14 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 15 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 16 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 17 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 8 (trang 169 SGK Đại số 11): Giải bất phương trình f(x) > g(x), biết rằng:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 18 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Lời giải:

giai toan lop 11 bai 3 dao ham cua ham so luong giac 19 - Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

  • Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

  • Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

  • Giải Toán lớp 11 Bài 5: Đạo hàm cấp hai

  • Giải Toán lớp 12 Bài 2: Cực trị của hàm số

  • Giải Toán lớp 12 Bài 2: Hàm số lũy thừa

  • Giải Toán lớp 11 Bài 3: Hàm số liên tục

  • Giải Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 11 Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button