Kiến thức

Giải toán lớp 6 tập 1 trang 38, 39 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Học Tập

Giải toán lớp 6 tập 1 trang 38, 39 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Giải toán lớp 6 tập 1 trang 38, 39 bao gồm phương pháp giải, đáp số bài 91, 92, 93, 94, 95 trang 38 và bài 96, 97, 98, 99, 100 trang 39, cung cấp tài liệu ôn tập, hệ thống hóa kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 và ứng dụng giải nhanh bài tập còn vướng mắc trong SGK, SBT một cách nhanh chóng, dễ dàng.

=> Tìm kiếm tài liệu Giải toán lớp 6 mới nhất tại đây:

giải toán lớp 6


 

Hướng dẫn giải toán lớp 6 tập 1 trang 38, 39 (Ngắn gọn)
 

1. Giải toán 6 tập 1 trang 38, 39 bài 91

Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5 ?
652; 850; 1546; 785; 6321
Bài giải:
Số chia hết cho 2, chia hết cho 5 là:
652 : chia hết cho 2
850 : chia hết cho 2 và chia hết cho 5
1546 : chia hết cho 2
785 : chia hết cho 5
6321 : không chia hết cho 2 và 5

Xem thêm: Dầu khí thì học trường nào, khối nào, tuyển sinh ra sao?

2. Giải toán lớp 6 tập 1 trang 38, 39 bài 92

Cho các số 2141; 1345; 4620; 234. Trong các số đó:
a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 ?
b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ?
c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?
Bài giải:
a) Số chia hết cho 2 và không chia hết cho 5 là : 234.
b) Số chia hết cho 5 và không chia hết cho 2 là : 1345.
c) Số chia hết cho cả 2 và 5 là : 4620.

3. Giải toán lớp 6 tập 1 trang 38 39 bài 93

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không ?
a) 136+420;
b) 625−450
c) 1.2.3.4.5.6+42
d) 1.2.3.4.5.6−35
Bài giải:
a) 136 chia hết cho 2, không chia hết cho 5 và 420 chia hết cho 2, chia hết cho 5 => 136 + 420 chia hết cho 2 và không chia hết cho 5
b) 625 không chia hết cho 2, chia hết cho 5 và 450 chia hết cho 2, chia hết cho 5 => 625 – 450 chia hết cho 5 và không chia hết cho 5
c) 1.2.3.4.5.6 = 720 chia hết cho 2, chia hết cho 5 và 42 chia hết cho 2, không chia hết cho 5 => 1.2.3.4.5.6+42 chia hết cho 2, không chia hết cho 5
d) 1.2.3.4.5.6 = 720 chia hết cho 2, chia hết cho 5 và 35 không chia hết cho 2, chia hết cho 5 => 1.2.3.4.5.6−35 không chia hết cho 2, chia hết cho 5

Xem thêm: Các bài toán vận dụng tính chất và dấu hiệu chia hết có lời giải-Toán lớp 6

4. Giải toán 6 tập 1 trang 38, 39 bài Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 bài 94

Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2, cho 5
813; 264; 736; 6547.
Bài giải:
– Chia cho 2
813 : 2 = (812 + 1) : 2 => Dư 1
264 chia hết cho 2 => không có dư
736 chia hết cho 2 => không có dư
6547 : 2 = (6546 + 1) : 2 => Dư 1
– Chia cho 5
813 : 5 = (810 + 3) : 5 => Dư 3
264 : 5 = (260 + 4) : 5 => Dư 4
736 : 5 = (735 + 1) : 5 => Dư 1
6547 : 5 = (6545 + 2) : 5 => Dư 2

5. Giải toán lớp 6 tập 1 trang 38, 39 bài 95

Điền chữ số vào dấu * để được số 54* thoả mãn điều kiện
a) Chia hết cho 2
b) Chia hết cho 5
Bài giải:
a) Để chia hết cho hai thì chữ số đó phải là số chẵn, có chữ số hàng đơn vị là số chẵn. Do đó 0, 2, 4, 6, 8 là các chữ số thích hợp thoả mãn điều kiện.
b) Để chia hết cho 5 thì chữ số đó phải có số hàng đơn vì là 0 hoặc 5. Do đó 0, 5 là các chữ số thích hợp thoả mãn điều kiện.

Xem thêm: Một số thuốc chữa thiếu máu

6. Giải bài 96 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Điền chữ số vào dấu * để được số *85 thoả mãn điều kiện
a) Chia hết cho 2
b) Chia hết cho 5
Bài giải:
a) Để chia hết cho hai thì chữ số đó phải là số chẵn, có chữ số hàng đơn vị là số chẵn. Vì tận cùng của *85 là số 5 nên không thể chia hết cho 2.
b) Để chia hết cho 5 thì chữ số đó phải có số hàng đơn vì là 0 hoặc 5. Do đó có thể điền bất cứ số nào vào *85 đều có thể chia hết cho 5.

7. Giải toán lớp 6 tập 1 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 trang 38, 39 bài 97

Dùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:
a) Số đó chia hết cho 2
b) Số đó chia hết cho 5
Bài giải:
a) Chia hết cho 2 thì tận cùng phải là số chẵn => ta có các số : 504, 540, 450
a) Chia hết cho 5 thì tận cùng phải là số 0 hoặc 5 => ta có các số : 450, 405, 540

8. Giải toán lớp 6 tập 1 trang 39 bài 98

Đánh dấu “X” vào ô thích hợp trong các câu sau:

giai toan lop 6 dau hieu chia het cho 2 cho 5

Bài giải:

giai toan lop 6 dau hieu chia het cho 2 cho 5

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button