Kiến thức

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch-Toán học vui

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch-Toán học vui

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Minh Tuấn

30/04/2017

Giải bài tập Toán học lớp 7

171 Views

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 16 (trang 60 SGK Toán 7 Tập 1):

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không,nếu

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Lời giải:

Ta có 1.120 = 2. 60 = 4.30 = 5.24 = 8.15 = 120.

Nên x và y là đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

Vì 5.12,5 ≠ 6.10 nên x và y không tỉ lệ nghịch với nhau.

Bài 17 (trang 61 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

 

Lời giải:

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên x1.y1 = x2.y2 = x3.y3 =…

Trong bảng x.y = 10.1,6 = 16. Từ đó ta có bảng sau:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 18 (trang 61 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (có cùng năng suất) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 19 (trang 61 SGK Toán 7 Tập 1):

Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền vải loại I?

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 20 (trang 61 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố vui. Trong một cuộc thi chạy tiếp sức 4.100m đội thi gồm voi, sư tử, chó săn và ngựa chạy với vận tốc theo thứ tự tỉ lệ với 1: 1,5: 1,6: 2. Hỏi đội đó có phá được “kỉ lục thế giới” là 30 giây không biết rằng voi chạy hết 12 giây?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 7: Đa thức một biến

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 21 (trang 61 SGK Toán 7 Tập 1):

Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất) biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy?

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 22 (trang 62 SGK Toán 7 Tập 1):

Một bánh răng cưa có 20 răng quay một phút được 60 vòng. Nó khớp với một bánh răng cưa khác có x răng. Giả sử bánh răng cưa thứ hai quay một phút được y vòng. Hãy biểu diễn y qua x.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 23 (trang 62 SGK Toán 7 Tập 1):

Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây tời. Bánh xe lớn có bán kính 25cm, bánh xe nhỏ có bán kính 10cm. Một phút bánh xe lớn quay được 60 vòng. Hỏi một phút bánh xe nhỏ quay được bao nhiêu vòng?

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button