Kiến thức

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)-Xem bài giải

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

  • Google+

  • LinkedIn

  • Pinterest

xembaigiai img - Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)xembaigiai img - Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)-Xem bài giải

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bài 26 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính:

a) (2x2 + 3y)2.

b) ( 1/2x – 3)3

Lời giải:

giai toan lop 8 bai 4 nhung hang dang thuc dang nho tiep - Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

giai toan lop 8 bai 4 nhung hang dang thuc dang nho tiep - Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bài 27 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1):

Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1.

b) 8 – 12x + 6x2 – x3

Lời giải:

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1 = 1 – 3.12.x + 3.1.x2 – x3 = (1 – x)3

b) 8 – 12x + 6x2 – x3 = 23 – 3.22.x + 3.2.x2 – x3 = (2 – x)3

Bài 28 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính giá trị của biểu thức:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 tại x = 6

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 tại x = 22

Lời giải:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3.x2.4 + 3.x.42 + 43= (x + 4)3

Với x = 6: (6 + 4)3 = 103 = 1000.

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 = x3 – 3.x2.2 + 3.x.22 – 23 = (x – 2)3

Với x = 22: (22 – 2)3 = 203 = 8000

Bài 29 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1):

giai toan lop 8 bai 4 nhung hang dang thuc dang nho tiep 1 - Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

giai toan lop 8 bai 4 nhung hang dang thuc dang nho tiep 1 - Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Lời giải:

giai toan lop 8 bai 4 nhung hang dang thuc dang nho tiep 2 - Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

giai toan lop 8 bai 4 nhung hang dang thuc dang nho tiep 2 - Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Chuyên mục:

Giải bài tập Toán học lớp 8

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive