Kiến thức

Giới hạn của hàm số dạng vô định-THI247.com

Bạn đang xem: Giới hạn của hàm số dạng vô định-THI247.com

Giới hạn của hàm số dạng vô định

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Giới hạn của hàm số dạng vô định, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Giới hạn của hàm số dạng vô định:
Biểu thức có dạng lim 4 trong đó f(z), g(x) là các đa thức và f(z) = g(x) = 0. Khử dạng vô định bằng cách phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử với nhân tử chung là T. Giả sử f(x) = (– C): f(x) và g(x) = (x – 20) gi(c). Khi đó: lim f(x) = lim f1(x). Nếu giới hạn lim vẫn ở dạng vô định m thì ta lặp lại quá trình khử đến khi không còn dạng vô định. Việc phân tích thành nhân tử ở trên được thực hiện bằng phương pháp chia Horner.
Biểu thức có dạng lim – trong đó f(x), g(x) là các biểu thức có chứa căn thức và f(x) = 0. Khử dạng vô định bằng cách nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp tương ứng của biểu thức chứa căn thức để trục các nhân tử ra khỏi các căn thức, nhằm khử các thành phần có giới hạn bằng 0. Lưu ý có thể nhân liên hợp một hay nhiều lần để khử dạng vô định. Chú ý: Các hằng đẳng thức A2 – B2 = (A – B)(A + B). A3 – B3 = (A – B)(A + AB + B2). AP + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2).

Danh mục

Kiến thức Toán 11

Thẻ

Kiến thức Toán 11

Bài viết tương tự

  • Xác định thiết diện của một khối đa diện cắt bởi mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước

  • Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

  • Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

  • Hai đường thẳng song song cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba

  • Sử dụng tính chất vuông góc trong mặt phẳng

  • Xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian

  • Xác định góc giữa hai véc-tơ

  • Ứng dụng véc-tơ chứng minh bài toán hình học

  • Chứng minh ba véc-tơ đồng phẳng

  • Tích vô hướng của hai véc-tơ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button