Kiến thức

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AMIN PHẢN ỨNG VỚI AXIT VÀ DUNG DỊCH MUỐI-Thư Viện 123

Bạn đang xem: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AMIN PHẢN ỨNG VỚI AXIT VÀ DUNG DỊCH MUỐI-Thư Viện 123

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AMIN PHẢN ỨNG VỚI AXIT VÀ DUNG DỊCH MUỐI

1. Amin tác dụng với axit sinh ra muối amoni

CH3NH + HCl → CH3NH3Cl

                             Metylamoniclorua

2CHCH2NH + H2SO4 → (CH3CH2NH3)2SO4

                                        Etylamoniclorua

CH5NH + HCl → C6H5NH3Cl

                           Phenylamoniclorua

Vì amin là những bazơ yếu nên các muối của amin dễ dàng tác dụng với kiềm mạnh giải phóng amin (tương tự NH3)

        CH3NH3Cl + NaOH → CH3NH2 + NaCl + H2O

Phương pháp giải

– Sử dụng công thức của amin dạng RNH2

– Ta có : số nhóm chức amin = nH+namin 

– Sử dụng tăng giảm khối lượng: nHCl = mm′−mamin 36,5

– Sử dụng bảo toàn khối lượng : mmuối = mamin + maxit

2. Amin tác dụng với dung dịch muối của một số kim loại tạo ra kết tủa hiđroxit tương ứng

3CH3NH+ FeCl3 + 3H2Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

3CH3CH2NH+ AlCl3 + 3H2 Al(OH)3 + 3CH3CH2NH3Cl

+ amin không hòa tan được hiđroxit lưỡng tính (Al(OH)3, Zn(OH)2, …)

+ amin có khả năng tạo phức tương tự NH3

+ anilin và những amin thơm không có phản ứng này

Phương pháp giải:

– Đặt công thức amin là RNH2.

– Chú ý tỉ lệ số mol của amin và các muối cũng như kết tủa sinh ra.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button