Kiến thức

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM-Thư Viện 123

Bạn đang xem: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM-Thư Viện 123

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

Phương pháp  giải:

TH1: nOH- ≤nCO2  =>  nHCO3-=nOH-

TH2: nCO2<nOH-<2nCO2{{n}_{C{{O}_{2}}}}

– Sử dụng bảo toàn nguyên tố C: nCO2=nHCO3-+nCO32-

– Sử dụng bảo toàn điện tích: nOH-=nHCO3-+2nCO32-

=>  nCO32-=  nOH–nCO2

– Đối với những dung dịch chứa Ca2+ hoặc Ba2+ tạo kết tủa với CO32- ta cần xét 2 số mol để kết luận số mol kết tủa.

Ví dụ: nCa2+<nCO32-=>  nCaCO3=nCa2+{{n}_{C{{a}^{2+}}}},,{{n}_{CaC{{text{O}}_{3}}}}={{n}_{C{{a}^{2+}}}}

TH3: 2nCO2≤nOH-=>  nCO32-=nCO22{{n}_{C{{O}_{2}}}}le {{n}_{O{{H}^{-}}}}=>,,{{n}_{CO_{3}^{2-}}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button