Kiến thức

Giải hệ phương trình tuyến tính-Em Yêu Tin Học

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình tuyến tính-Em Yêu Tin Học

Giải hệ phương trình tuyến tính

2

Giải hệ phương trình tuyến tính:

ax + by = m
cx + dy = n

Program GIAI_HE_HAI_AN; Uses crt; Var a,b,c,d,m,n: real; dx,dy,dd: real; BEGIN Clrscr; Writeln('GIAI HE HAI AN: '); Writeln('----------------------------------'); Write('Nhap a='); readln(a); Write('Nhap b='); readln(b); Write('Nhap c='); readln(c); Write('Nhap d='); readln(d); Write('Nhap m='); readln(m); Write('Nhap n='); readln(n); dd:=a*d-b*c; dx:=m*d-b*n; dy:=a*n-c*m; IF dd=0 then IF (dx=0) And (dy=0) then Writeln('He vo so nghiem hoac vo nghiem') Else writeln('He vo nghiem') Else Begin Write('He co nghiem: '); Writeln('x=',dx/dd: 4: 2,' va y=',dy/dd: 4: 2); End; Readln End.
  1. Một số hàm và lệnh pascal cơ bản.

  2. Pascal tính diện tích hình thang

    .

  3. Theo dõi kênh Youtube

2.3 3 votes
Article Rating

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button