Kiến thức

Giới thiệu về điểm tối ưu hóa-Google Ads Trợ giúp

Giới thiệu về điểm tối ưu hóa

Điểm tối ưu hóa là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của tài khoản Google Ads của bạn. Điểm tối ưu hóa có giá trị từ 0% đến 100%, với mức 100% có nghĩa là tài khoản của bạn có thể hoạt động hết tiềm năng.

Cùng với điểm số này, bạn sẽ thấy một danh sách các nội dung đề xuất có thể giúp bạn tối ưu hóa từng chiến dịch. Mỗi nội dung đề xuất sẽ cho biết mức độ ảnh hưởng (tính theo %) lên điểm tối ưu hóa khi bạn áp dụng nội dung đề xuất đó. Việc áp dụng hoặc loại bỏ các nội dung đề xuất này sẽ làm thay đổi điểm tối ưu hóa tổng thể của tài khoản. Điểm tối ưu hóa có ở cấp Chiến dịch, Tài khoản và Tài khoản người quản lý.

Lưu ý: Điểm tối ưu hóa chỉ hiển thị cho các Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch hiển thị, Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video và Chiến dịch mua sắm đang hoạt động. Điểm chất lượng của bạn không sử dụng Điểm tối ưu hóa.

Điểm chất lượng

là một công cụ chẩn đoán giúp bạn biết được chất lượng quảng cáo của bạn ở mức nào so với các nhà quảng cáo khác. Cả hai điểm số này đều cung cấp thông tin phản hồi hữu ích để giúp cải thiện hiệu quả của chiến dịch, tuy nhiên, điểm tối ưu hóa cung cấp thông tin toàn diện hơn về trạng thái của tài khoản.

Cách Google Ads tính điểm tối ưu hóa

Google Ads tính điểm tối ưu hóa trong thời gian thực, dựa trên số liệu thống kê, các tùy chọn cài đặt và trạng thái của tài khoản cũng như chiến dịch, mức độ tác động liên quan của các nội dung đề xuất có sẵn và lịch sử đề xuất gần đây.

Điểm tối ưu hóa và các nội dung đề xuất dành cho bạn có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố, từ các cài đặt của bạn đến những xu hướng trong hệ sinh thái quảng cáo. Bạn có thể thấy một điểm số khác và một nhóm các nội dung đề xuất mới khi những yếu tố này thay đổi.

Bạn đang xem: Giới thiệu về điểm tối ưu hóa-Google Ads Trợ giúp

Mục tiêu của điểm tối ưu hóa

Điểm tối ưu hóa và các đề xuất tập trung vào các mục tiêu kinh doanh của bạn, chẳng hạn như nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất hoặc đạt được giá trị chuyển đổi cao nhất. Các đề xuất được điều chỉnh cho phù hợp với dữ liệu chiến dịch riêng biệt của bạn và mô hình dự đoán của Google. Ngoài ra, một đề xuất sẽ chỉ áp dụng cho một tài khoản hoặc chiến dịch cụ thể nếu có thể giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh đó.

Điểm tối ưu hóa có thể xác định mục tiêu cho chiến dịch của bạn thông qua chiến lược giá thầu mà bạn sử dụng. Nếu bạn sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh tối ưu và hoàn toàn tự động, thì chiến lược này sẽ tự động xác định mục tiêu cho chiến dịch của bạn. Nếu bạn không sử dụng chiến lược nêu trên, thì mục tiêu chiến dịch sẽ được lấy từ chiến lược Đặt giá thầu thông minh được đề xuất, dựa trên dữ liệu tài khoản và chiến dịch của bạn.

Ví dụ:
 • Nếu chiến dịch của bạn sử dụng chiến lược giá thầu lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, thì mục tiêu của điểm tối ưu hóa là tạo ra nhiều giá trị chuyển đổi hơn ở mức lợi tức chi tiêu quảng cáo tương đương, chẳng hạn như mở rộng tiêu chí nhắm mục tiêu và đảm bảo ngân sách không làm giới hạn các lượt chuyển đổi có giá trị cao khác.
 • Nếu chiến dịch của bạn đang sử dụng chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp và đang báo cáo lượt chuyển đổi, bạn có thể thấy một đề xuất áp dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh tập trung vào hiệu suất (như CPA mục tiêu) để giúp bạn tăng số lượt chuyển đổi.

Bạn có thể điều chỉnh thêm điểm tối ưu hóa cho phù hợp với chiến dịch của mình. Bạn có thể ghi đè mục tiêu hiệu suất do chiến lược suy luận bằng cách thể hiện rõ mục tiêu hiệu suất thông qua việc chọn lượt chuyển đổi tối đa, giá trị chuyển đổi tối đa, CPA mục tiêu, lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo hoặc tỷ lệ hiển thị mục tiêu. Bạn có thể điều chỉnh những lượt chuyển đổi được dùng để tối ưu hóa cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mình trong phần cài đặt

“Bao gồm trong ‘Chuyển đổi'”

.

Để xem mục tiêu của điểm tối ưu hóa, hãy chuyển đến trang Đề xuất trong tài khoản Google Ads của bạn.

Ở đầu trang này, bạn sẽ thấy một số thông tin về điểm tối ưu hóa của mình:

 1. Mục tiêu của điểm tối ưu hóa: có thể là lượt chuyển đổi, tỷ lệ hiển thị, lượt nhấp, v.v.
 2. Cơ sở cho mục tiêu của bạn: một chiến lược giá thầu bạn đã thiết lập hoặc một nội dung đề xuất của Google Ads.
 3. Một biểu tượng trạng thái có màu:
  • Dấu kiểm màu xanh lục Tính năng Đề xuất | Dấu kiểm màu xanh lục có nghĩa là Google Ads hiểu chiến lược giá thầu của bạn và đã tập trung vào một mục tiêu dựa trên chiến lược giá thầu đó.
  • Dấu chấm hỏi màu vàng Tính năng Đề xuất | Dấu chấm hỏi màu vàng có nghĩa là Google Ads không hiểu chiến lược giá thầu của bạn và mục tiêu của bạn được dựa trên nội dung đề xuất.
  • Dấu trừ màu đỏ Tính năng Đề xuất | Dấu báo lỗi màu đỏ tức là điểm tối ưu hóa có mục tiêu mặc định là lượt chuyển đổi. Bạn có thể thiết lập một chiến lược giá thầu mới để khắc phục vấn đề này.

Optimization score focus [UI screen]

Hãy thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi để thể hiện mục tiêu của bạn và sử dụng những chiến lược Đặt giá thầu thông minh tối ưu nhất để đạt được mục tiêu đó.

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi

Làm việc với các đề xuất

Bên cạnh điểm tối ưu hóa, bạn sẽ thấy các nội dung đề xuất về cách cải thiện hiệu quả hoạt động của chiến dịch. Các nội dung đề xuất này dựa trên lịch sử về hiệu quả hoạt động, tùy chọn cài đặt chiến dịch và khối lượng cùng xu hướng tìm kiếm trên Google.

Mỗi nội dung đề xuất đều đi kèm với một mức tăng điểm số, có giá trị từ <0,1% đến 100%. Mức tăng điểm số phản ánh tác động ước tính của nội dung đề xuất đó lên các chỉ số tổng thể của chiến dịch khi có thể.

Nếu cộng điểm số của từng nội dung đề xuất lại, tổng điểm của bạn có thể vượt quá 100. Điều này là do khi bạn áp dụng một vài nội dung đề xuất nhất định, các nội dung đề xuất đó sẽ vô hiệu hóa một số nội dung đề xuất khác.

Ví dụ: khi bạn đang ở trên trang Đề xuất cho tài khoản của mình và áp dụng một nội dung đề xuất có mức tăng điểm số là 5% thì điểm tối ưu hóa của tài khoản sẽ tăng thêm 5%. Tài khoản của bạn có thể đạt điểm tối ưu hóa 100% bằng cách áp dụng hoặc loại bỏ tất cả các nội dung đề xuất.

Áp dụng các nội dung đề xuất

Các nội dung đề xuất có thể giúp bạn tận dụng tối đa ngân sách của mình, bằng cách cải thiện giá thầu, từ khóa và quảng cáo, nhờ đó có thể làm tăng hiệu suất và hiệu quả chung của chiến dịch.

Để áp dụng một nội dung đề xuất, hãy nhấp vào Xem trên nội dung đề xuất mà bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào Áp dụng. Để áp dụng tất cả các đề xuất trong một loại cụ thể, hãy nhấp vào Áp dụng tất cả trong thẻ đề xuất.

Loại bỏ nội dung đề xuất

Nếu thấy một nội dung đề xuất có vẻ không liên quan đến chiến dịch quảng cáo của mình, bạn có thể loại bỏ nội dung đề xuất đó. Để loại bỏ một nội dung đề xuất, hãy di chuột qua góc trên cùng bên phải của nội dung đề xuất đó, sau đó nhấp vào X để loại bỏ nội dung đề xuất đó. Để loại bỏ tất cả các nội dung đề xuất trong một loại cụ thể, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot menu icon trong thẻ đề xuất, sau đó nhấp vào Loại bỏ tất cả. Bạn có thể xem tổng điểm được phân bổ cho các nội dung đề xuất đã loại bỏ. Nội dung đề xuất đã loại bỏ có thể xuất hiện lại sau một khoảng thời gian nhất định nếu khi đó, nội dung đề xuất này phù hợp với bạn.

Đường liên kết có liên quan

 • Kiểm tra điểm tối ưu hóa

 • Điểm tối ưu hóa: Định nghĩa

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive