Kiến thức

Giới thiệu về cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu trong Chiến dịch ứng dụng-Google Ads Trợ giúp

Giới thiệu về cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu trong Chiến dịch ứng dụng

Việc sử dụng nguồn cấp dữ liệu để tạo quảng cáo trong Chiến dịch ứng dụng cho phép bạn sử dụng nội dung cụ thể trong ứng dụng (bao gồm các sản phẩm và dịch vụ), cũng như trong Quảng cáo ứng dụng. Đây là định dạng quảng cáo dễ tùy chỉnh hơn và nhắm mục tiêu hiệu quả hơn đến người dùng ứng dụng hiện tại và tiềm năng.

Bạn đang xem: Giới thiệu về cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu trong Chiến dịch ứng dụng-Google Ads Trợ giúp

Nguồn cấp dữ liệu quảng cáo trong Chiến dịch ứng dụng phù hợp cho những đối tượng nào?

 • Những doanh nghiệp có nội dung và thông tin phong phú trong ứng dụng. Đó có thể là những doanh nghiệp thuộc ngành bán lẻ, dịch vụ địa phương, khách sạn, hàng không và du lịch.
 • Những doanh nghiệp mà nội dung trong ứng dụng của họ chưa được liệt kê trên trang chi tiết trong cửa hàng ứng dụng hoặc siêu dữ liệu ứng dụng.

Xem thêm: Mục đích của công tác xã hội trong trường học là gì?

Lợi ích

 • Khả năng kết nối với những người thể hiện sự quan tâm đến nội dung cụ thể trong ứng dụng của bạn: Sử dụng nguồn cấp dữ liệu trong Chiến dịch ứng dụng để thu hút thêm những người dùng đã thể hiện sự quan tâm đến nội dung cụ thể trong ứng dụng của bạn. Điều này là vì bạn sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn để tạo quảng cáo động – một loại quảng cáo lấy dữ liệu từ nguồn cấp dữ liệu để sử dụng trong văn bản quảng cáo.
 • Khả năng tùy chỉnh nâng cao: Sử dụng các tài sản sáng tạo cụ thể để tạo quảng cáo nhắm mục tiêu đến những người dùng quan tâm đến nhiều loại nội dung trong ứng dụng của bạn. Ngoài ra, những quảng cáo xuất hiện trên Google Tìm kiếm có thể có một dòng văn bản tùy chỉnh giúp so khớp cụm từ tìm kiếm của người dùng với danh mục sản phẩm và mục hiện có trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.
 • Trải nghiệm quảng cáo phong phú hơn: Bạn có thể làm nổi bật hình ảnh sản phẩm có liên quan từ nguồn cấp dữ liệu trong quảng cáo ứng dụng được phân phát trên AdMob, YouTube và các nơi khác.
 • Khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng số lượt chuyển đổi: Chiến dịch ứng dụng có nguồn cấp dữ liệu thường tiếp cận được nhiều người dùng hơn và nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn nhờ sử dụng tính năng nhắm mục tiêu cải tiến và các định dạng tùy chỉnh.

Xem thêm: Sai lầm khi tìm cực trị của hàm số

Các loại nguồn cấp dữ liệu

Có hai loại nguồn cấp dữ liệu mà bạn có thể sử dụng trong Chiến dịch ứng dụng.

 • Nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center: Dành cho các nhà bán lẻ. Nguồn cấp dữ liệu này yêu cầu sử dụng Google Merchant Center. Tìm hiểu

  cách tạo nguồn cấp dữ liệu trong Google Merchant Center

  cách đăng ký Merchant Center

  (nếu bạn chưa đăng ký).

 • Nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp: Thường dành cho những doanh nghiệp thuộc ngành hàng không, dịch vụ địa phương, du lịch và khách sạn, cũng như những doanh nghiệp cần mẫu tùy chỉnh. (Ngoài việc hỗ trợ mẫu tùy chỉnh, Chiến dịch ứng dụng còn hỗ trợ mẫu nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp trong những ngành dọc này. Trong quá trình tạo nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp, bạn có thể chọn những mẫu khác không được Chiến dịch ứng dụng hỗ trợ). Hãy tìm hiểu thêm

  về nguồn cấp dữ liệu và dữ liệu doanh nghiệp

  cũng như

  cách thiết lập nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp cho Chiến dịch ứng dụng

  .

Xem thêm: Chứng nhận hữu cơ là gì?

Tạo nguồn cấp dữ liệu

các phương pháp hay nhất và mẫu dữ liệu để thiết lập nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp chất lượng cao

chỉ dùng cho Chiến dịch ứng dụng mà không dùng cho những chiến dịch khác. Bạn phải làm theo

các phương pháp hay nhất

này và đáp ứng các yêu cầu thì mới có thể sử dụng hiệu quả nguồn cấp dữ liệu quảng cáo.

Tìm hiểu cách dùng và tạo nguồn cấp dữ liệu cho Chiến dịch ứng dụng

Theo dõi hiệu quả hoạt động của nguồn cấp dữ liệu

Việc theo dõi hiệu quả hoạt động của nguồn cấp dữ liệu trong Chiến dịch ứng dụng có thể giúp bạn tối ưu hóa nguồn cấp dữ liệu, từ đó bạn có thể cải thiện quảng cáo cũng như hiệu quả hoạt động của quảng cáo. Bạn có thể xem hiệu quả hoạt động dựa trên các chỉ số, như số lượt hiển thị, số lượt nhấp, số hành động trong ứng dụng và chi phí.

Tìm hiểu cách theo dõi hiệu quả hoạt động của nguồn cấp dữ liệu trong Chiến dịch ứng dụng

Đường liên kết liên quan:

 • Cách tạo và sử dụng nguồn cấp dữ liệu trong Chiến dịch ứng dụng

 • Cách theo dõi hiệu quả hoạt động của nguồn cấp dữ liệu trong Chiến dịch ứng dụng

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button