Kiến thức

Thêm người vào nhóm-Google Groups Trợ giúp

Thêm người vào nhóm

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học, thì các tùy chọn bạn thấy có thể sẽ khác. Để tìm hiểu thêm, hãy

liên hệ với quản trị viên của bạn

.

Nếu là chủ sở hữu nhóm hoặc có quyền quản lý thành viên, bạn có thể thêm người vào nhóm của mình theo 3 cách sau:

 • Mời ai đó qua email

 • Thêm ai đó mà không cần họ chấp thuận

 • Phê duyệt những người đã đăng ký tham gia

Lưu ý: Lời mời sẽ hết hạn sau 7 ngày, nhưng yêu cầu tham gia nhóm thì không bao giờ hết hạn.

Bạn đang xem: Thêm người vào nhóm-Google Groups Trợ giúp

Những giới hạn khi thêm người vào nhóm

 • Số thành viên nhóm tối đa—Nhóm có thể có số thành viên không giới hạn, vì vậy, không có giới hạn về số người bạn có thể mời, thêm trực tiếp hoặc phê duyệt để tham gia nhóm.
 • Tài khoản con—Bạn không thể thêm người dùng có Tài khoản Google con vào nhóm bằng bất kỳ phương thức nào.

Xem thêm: Chứng minh các đằng thức vectơ, chứng minh 3 vectơ đồng phẳng – Bài tập có đáp án chi tiết

Mời mọi người tham gia nhóm

 1. Đăng nhập vào

  Google Groups

  .

 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thành viên.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Thêm thành viên.
 5. Ở dưới cùng, bên cạnh Thêm trực tiếp thành viên, hãy nhấp vào biểu tượng Tắt "".
 6. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn mời.
 7. (Không bắt buộc) Để thêm thư mời, hãy nhập nội dung thư.
 8. Nhấp vào Gửi lời mời.
 9. Để quản lý lời mời:
  1. On the left, click Pending members.
  2. Hãy thực hiện một trong các hành động sau:
   • Để gửi lại một lời mời, hãy trỏ vào lời mờisau đóvà nhấp vào Gửi lại lời mời "" ở bên phải. Lời mời sẽ tự động hết hạn sau 7 ngày nhưng bạn có thể gửi lại bất kỳ lúc nào.
   • Để hủy một lời mời, hãy trỏ vào lời mờisau đóvà nhấp vào Hủy lời mời "" ở bên phải.
   • Để gửi lại hoặc hủy nhiều lời mời, hãy chọn các hộp kiểm bên cạnh các lời mờisau đórồi ở bên trên danh sách đó, nhấp vào Gửi lại lời mời "" hoặc Hủy lời mời "" ở bên phải.

Xem thêm: Protein cá thủy phân: Quy trình sản xuất, đặc điểm sinh học và ứng dụng trong dinh dưỡng

Thêm trực tiếp mọi người vào nhóm

Khi thêm trực tiếp mọi người, bạn có thể chỉ định cho họ các vai trò thành viên, người quản lý hoặc chủ sở hữu.

 1. Đăng nhập vào

  Google Groups

  .

 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thành viên.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Thêm thành viên.
 5. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn mời.
 6. (Không bắt buộc) Để thêm thư chào mừng vào thông báo gửi qua email cho thành viên mới, hãy nhập nội dung thư.

 7. Nhấp vào Thêm thành viên.

Xem thêm: Tìm hiểu học phí Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2021!-jobpro.com.vn

Quản lý yêu cầu tham gia nhóm

Bạn có thể xem các yêu cầu tham gia đối với nhóm của mình, rồi chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu của từng người một.

 1. Đăng nhập vào

  Google Groups

  .

 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. On the left, click Pending members.
 4. Hãy thực hiện một trong các hành động sau:
  • Để phê duyệt một yêu cầu, hãy nhấp vào Phê duyệt yêu cầu " " ở bên phải mục yêu cầu đó.
  • Để từ chối một yêu cầu, hãy nhấp vào Từ chối yêu cầu "" ở bên phải mục yêu cầu đó.
  • Để chấp nhận hoặc từ chối nhiều yêu cầu tham gia, hãy chọn các hộp kiểm bên cạnh các yêu cầusau đórồi ở bên trên danh sách đó, hãy nhấp vào Phê duyệt yêu cầu " " hoặc Từ chối yêu cầu "" ở bên phải.

Xem tất cả thành viên của nhóm

Bạn có thể xem tất cả các thành viên trong nhóm, cũng như những người đã bị cấm tham gia nhóm.

 1. Đăng nhập vào

  Google Groups

  .

 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thành viên.
 4. Để xem những người đã bị cấm tham gia nhóm, hãy nhấp vào Người dùng bị cấm ở bên trái.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button