Kiến thức

Cách Sử Dụng Hàm Counta Là Gì, Hàm Count, Count A, Countif Trong Excel

Bạn đang xem: Cách Sử Dụng Hàm Counta Là Gì, Hàm Count, Count A, Countif Trong Excel

Hàm counta là gì

Hàm Count, Countif, Counta và Countblank là những hàm đếm cơ bản trong excel, những hàm này cũng khá dễ để sử dụng.Bạn đang xem: Counta là gì

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn mới làm quen Excel cách sử dụng các hàm đếm dữ liệu, như Count, Countif, Counta và Countblank một cách thật chi tiết để các bạn hiểu rõ và vận dụng vào các bài toán thống kê thực tế của mình.

Bạn đang xem:

Hàm counta là gì

Lưu ý: Để làm theo hướng dẫn, các bạn có thể tải file dữ liệu thực hành TẠI ĐÂY

I. Cách sử dụng hàm Count

1. Chức năng: Hàm Count dùng để đếm số ô chứa dữ liệu số trong vùng được chọn.

2. Cú pháp: =COUNT(value1,value2…)

– Trong đó value1, value2 … là những ô cần đếm, hoặc các bạn có thể nhập các vùng cần đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu như hình, yêu cầu đếm số ô chứa giá trị số trong bảng này:

*

– Trong ô H6, nhập công thức :=COUNT(A5:E11) ta được kết là 24 ô chứa giá trị là số như trên

II. Cách sử dụng hàm Countif

1. Chức năng: Hàm Countif dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện (criteria) trong vùng cần đếm (range).

2. Cú pháp. =COUNT(range,criteria)

– Trong đó: range là vùng cần đếm, criteria là điều kiện đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu như hình, yêu cầu đếm số ô chứa giá trị lớn hơn 50, và đếm số ô bắt đầu bằng “com” trong bảng này.

+ Để đếm các ô chứa giá trị lớn hơn 50: Trong ô H9, nhập công thức :=COUNTIF(A5:E11,”>50″) ta được 8 ô có giá trị lớn hơn 50 như hình dưới.

Xem thêm:

Khánh Thành Và Chính Thức Thông Xe Cầu Vàm Cống, Khánh Thành Và Thông Xe Cầu Vàm Cống

*

– Để đếm các ô bắt đầu bằng chữ “com”: Trong ô H10, nhập công thức :=COUNTIF(A5:E11,”com*”) ta được kết là 3 ô có chuỗi bắt đầu bằng chữ “com” như hình sau:

*

1. Chức năng: hàm COUNTA trong Microsoft Excel dùng để đếm các ô không rỗng trong một vùng nhất định.III. Cách sử dụng hàm CountA

2. Cú pháp: =COUNTA(Value1, , ,…)

– Trong đó Value1, value2, value3,… là những ô cần đếm, hoặc các bạn có thể nhập các vùng cần đếm. Value2 và Value3 là các đối số tùy chọn (đặt trong dấu nên không bắt buộc phải có).

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu như hình, yêu cầu đếm số ô chứa giá trị (các ô KHÔNG trống nói cách khác là các ô chứa giá trị chuỗi và số) trong bảng này.

*

– Trong ô H5, nhập công thức:=COUNTA(A5:E11) để đếm các ô có chứa dữ liệu (gồm cả số và chuỗi trong bảng A5:E11) được kết quả là 32.

IV. Cách sử dụng hàm CountBlank

1. Chức năng: Hàm COUNTBLANK giúp đếm các ô trống (rỗng) trong một vùng hay một mảng được chọn trong Excel.

2. Cú pháp: =COUNTBLANK(range)

– Trong đó: range là vùng cần đếm các ô trống (ô rỗng).

Xem thêm:

Những Ca Khúc Edm Có Phần Drop Là Gì Edm Có Phần Drop Gây Nghiện Năm 2019

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu như hình, yêu cầu đếm số ô trống:

*

* Vận dụng các công thức trên, yêu cầu nhập công thức đếm các ô chưa giá trị chuỗi;

– Trong ô H8, nhập công thức: =COUNTA(A5:E11)-COUNT(A5:E11) ta được kết quả như hình sau:

* Video hướng dẫn cách sử dụng các hàm đếm count, counta, countblank, countif

Hy vọng, với bài hướng dẫn chi tiết cách dùng các hàm đếm count, counta, countblank và hàm đếm có điều kiện countif ở trên hữu ích với các bạn.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Chuyên mục:

Công Nghệ 4.0

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button