Kiến thức

Hàm COUNTA trong Excel-Cách sử dụng hàm COUNTA trong Excel

Bạn đang xem: Hàm COUNTA trong Excel-Cách sử dụng hàm COUNTA trong Excel

Hàm COUNTA trong Excel – Cách sử dụng hàm COUNTA trong Excel

Excel

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về hàm COUNT đếm số ô trong Excel. Bài viết hôm nay chúng ta cùng hiểu và cùng sử dụng
hàm COUNTA dùng.

Hàm COUNTA:
Hàm COUNTA trong Excel dùng để đếm các ô trong một vùng nhất định có chứa dữ liệu, đếm số ô không trống trong một phạm vi.
Hàm COUNTA không phân biệt kiểu dữ liệu số hay dạng text trong vùng dữ liệu hoặc trong 1 tập giá trị, như số, ngày giờ, giá trị văn
bản,….

Cú pháp hàm COUNTA:

= COUNTA(value1, [value2], …)

Chú thích:
– value1 là giá trị bắt buộc. Phạm vi ô đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm.
– value2, … là phạm vi tuy chọn không bắt buộc. Các đối số bổ sung đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm, tối đa 255 đối số.

Cách sử dụng hàm COUNTA trong Excel:
Ví dụ 1: Chúng ta có bảng Excel số học sinh.  Yêu câu đếm số học sinh theo cột mã HS.

Để đếm số học sinh theo cột Mã HS chúng ta sử dụng hàm COUNTA để đếm.

Chúng ta có công thức: =COUNTA(A4:A9)
Bảng dưới đây là kết quả sau khi tính.

Ví dụ 2: Trong ví dụ này chúng ta có 2 nhóm học sinh. Yêu cầu đặt ra là đếm số học sinh của 2 nhóm theo cột Mã HS.

Chúng ta có công thức sau: =COUNTA(A4:A6,A10:A12)
Bảng dưới đây là kết quả sau khi tính.

Lời kết:
Qua bài viết trên chúng ta đã hiểu hơn về sự khác biệt của hàm COUNT với hàm COUNTA và hiểu thêm cách sử dụng hàm COUNTA trong Excel. Hy vọng bài viết trên sẻ hữu ích với mọi người, những ai đang đang học về Excel.
Chúc các bạn thành công.

2020-03-07

Le Nguyen

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button