Kiến thức

Hàm PERMUT-Hàm trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho trong Excel

Hàm PERMUT – Hàm trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho trong Excel

Excel

0

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PERMUT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm PERMUT - Hàm trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho. Hoán vị là các tập con của tập các giá trị trong đó vị trí và số lượng của các phần tử trong các hoán vị là khác nhau.

Cú pháp: PERMUT(number, number_chosen)

Trong đó:

number: Số nguyên xác định số lượng các đối tượng, là tham số bắt buộc.

number_chosen: Số nguyên xác định số lượng các đối tượng trong 1 hoán vị, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu number, number_chosen không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu number, number_chosen không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number < number_chosen -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number ≤ 0 hoặc number_chosen < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Phương trình của số và hoán vị là:

[{P_{k,n}} = frac{{n!}}{{left( {n – k} right)!}}]

Ví dụ:

Tìm số hoán vị gồm 4 phần tử từ 93 phần tử được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm số hoán vị gồm 4 phần tử từ 93 phần tử

Tại ô cần tính nhập công thức: =PERMUT(E6,E7)

Tại ô cần tính nhập công thức =PERMUT(E6,E7)

– Nhấn Enter -> số hoán vị gồm 4 phần tử là:

Nhấn Enter trả về số hoán vị gồm 4 phần tử

– Trường hợp number (số đối tượng)< number_chosen (số đối tượng trong 1 hoán vị)-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp number < number_chosen - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp number ≤ 0 hoặc number_chosen < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp number ≤ 0 hoặc number_chosen < 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERMUT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận

Cancel reply

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button