Kiến thức

Giả sử các số logarit đều có nghĩa, điều nào sau đây đúng?-Học trắc nghiệm

Bạn đang xem: Giả sử các số logarit đều có nghĩa, điều nào sau đây đúng?-Học trắc nghiệm

Giả sử các số logarit đều có nghĩa, điều nào sau đây đúng?

Hàm số mũ và hàm số lôgarit

18/11/2018

Logarit và hàm số Logarit

 • Câu hỏi:

  Giả sử các số logarit đều có nghĩa, điều nào sau đây đúng?

  • A.
   ({log _a}b = {log _a}c Leftrightarrow b = c)
  • B.
   ({log _a}b > {log _a}c Leftrightarrow b > c)
  • C.
   ({log _a}b = {log _a}c Leftrightarrow b
  • D.
   Cả ba phương án trên đều sai
  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A đúng.

  B và C sai do thiếu điều kiện của cơ số a.

  A đúng nên D sai.

 • Câu trắc nghiệm liên quan:

  1. Cho (a = {log _2}3) và (b = {log _2}5.) Tính ({log _2}sqrt[5]{{360}}) theo a, b.

  2. Tìm tập xác định của hàm số (y = frac{{ln (7x + 8)}}{{sqrt {1 – x} }}.)

  3. Cho biết: ({log _7}2 = a.) Tính ({log _{frac{1}{2}}}28) theo a.

  4. Cho b, c là các số thực (0 0.) Chọn khẳng định đúng.

  5. Tính giá trị của biểu thức (B = {log _2}left( {2sin frac{pi }{{12}}} right) + {log _2}left( {{rm{cos}}frac{pi }{{12}}} right).)

  6. Tìm tập nghiệm T của bất phương trình ({log _pi }(3x – 4) > {log _pi }(x – 1).)

  7. Với điều kiện các biểu thức trong các khẳng định sau có nghĩa. Chọn  khẳng định đúng.

  8. Cho biết: ({log _{25}}7 = a) và ({log _2}5 = b.) Tính ({log _{sqrt[3]{5}}}frac{{49}}{8}) theo a,b.

  9. Tìm đạo hàm của hàm số (y = {log _2}({x^2} + 1).)

  Chuyên mục: Kiến thức

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button