Hiện tượng tự cảm. L11.C5.P3.-Cộng đồng học tập 24h, học,học mọi lúc, học mọi nơi.

Bạn đang xem: Hiện tượng tự cảm. L11.C5.P3.-Cộng đồng học tập 24h, học,học mọi lúc, học mọi nơi.

Hiện tượng tự cảm. L11.C5.P3.

HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

download.pngdownload.png

Yêu cầu:

         Hiểu được hiện tượng tự cảm, công thức tính suất điện động tự cảm.

         Áp dụng hiện tượng tự cảm để giải toán.

Nội dung:

1. Hiện tượng tự cảm

Làm thí nghiệm như mô tả trong hình: Khi đóng công tắc K đèn 1 sáng lên ngay, đèn 2 sáng lên từ từ.

Giải thích: Khi đóng khóa K dòng điện trong cả hai nhánh đều tang. Dòng qua bóng 1 tăng rất nhanh nên ta thấy bóng 1 sáng ngay. Dòng qua nhánh 2 tăng làm cho từ thông qua ống dây biến đổi, nên xuất hiện dòng điện cảm ứng trong ông dây. Dòng điện cảm ứng có tác dụng chống lại nguyên nhân gây ra nó, nên dòng sẽ không tăng lên nhanh. Vì vậy bóng 2 sáng lên từ từ.

Định nghĩa: “Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch kín do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra”

2. Suất điện động tự cảm

2.2. Hệ số tự cảm

Từ thông qua diện tích giới hạn bởi mạch điện tỉ lệ với cường độ dòng điện trong mạch đó:

Trong đó, L là hệ số tự cảm của mạch điện (đơn vị: H).

Một ống dây đặt trong không khí có hệ số tự cảm là:

Trong đó, n là số vòng dây trên một đơn vị chiều dài, V là thể tích của ống.

2.2. Suất điện động tự cảm

Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

BÀI TẬP MINH HỌA

Bài 1. Tính hệ số tự cảm của một ống dây dài 50 cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10 cm2. Cho biết ống dây có 1000 vòng dây.

Lời giải:

Theo đề bài ta có: l = 50 cm = 0,5 m; S = 10 cm2 = 0,01 m2; N = 1000

Mật độ vòng dây là: .

Thể tích của ống dây là: V = S.l = 0,01 x 0,5 = 0,005 m3

Hệ số tự cảm của ống dây là:

ĐS: 0,025 H

Bài 2. Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500 cm3, và được mắc vào mạch điện, sau khi đóng công tắc, dòng điện biến thiên theo thời gian như đồ thị bên hình vẽ ứng với thời gian đóng công tắc là từ 0 đến 0,05s. Tính suất điện động tự cảm trong ống trong khoảng thời gian trên.

Lời giải

Theo đề bài ta có: n = 2000 vòng/m; V = 500 cm3 = 5.10-4 m-3

Hệ số tự cảm của ống dây là:

Suất điện động tự cảm trong ống trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,05 s có độ lớn là:

ĐS: 0,25 V

  Bài tập trắc nghiệm

 • (1)

  Cho mạch điện như hình vẽ. Chọn đáp án đúng.

  Khi đóng khóa K thì:

  đèn (1) và đèn (2) đều sáng từ từ 

  đèn (2) sáng ngay lập tức, đèn (1) sáng từ từ

  đèn (1) sáng ngay lập tức, đèn (2) sáng từ từ

  đèn (1) và đèn (2) đều sáng lên ngay

  Hướng dẫn giải

 • (2)

  Đáp án nào sau đây là sai: suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi:

  độ tự cảm của ống dây lớn             

  dòng điện tăng nhanh

  cường độ dòng điện qua ống dây lớn 

  dòng điện giảm nhanh

  Hướng dẫn giải

 • (3)

  Đáp án nào sau đây là sai : Hệ số tự cảm của ống dây:

  càng lớn nếu mật độ vòng dây trong ống dây là lớn

  phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của ống dây         

  được tính bởi công thức L = 4π.10-7NS/l

  có đơn vị là Henri(H)

  Hướng dẫn giải

 • (4)

  Một mạch điện có dòng điện chạy qua biến đổi theo thời gian biểu diễn như đồ

  thị hình vẽ bên. Gọi suất điện động tự cảm trong mạch trong khoảng thời gian từ 0 đến 1s là

  e1, từ 1s đến 3s là e2 thì:

  e1 = 2e2

  e1 = 3e2

  e1 = e2

  e1 = e2/2  

  Hướng dẫn giải

 • (5)

  Cho mạch điện như hình vẽ. Hiện tượng tự cảm phát sinh khi mạch điện có hiện tượng nào sau đây:

  Khi khóa K đang đóng   

  Di chuyển con chạy khi mở khóa K

  Khóa K để hở và giữ nguyên con chạy

  Đóng hoặc mở khóa K hoặc di chuyển con chạy khi đang đóng khóa K

  Hướng dẫn giải

 • (6)

  Dòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian, trong 0,01s cường độ dòng điện tăng đều từ 1A đến 2A thì suất điện động tự cảm trong ống dây là 20V. Hệ số tự cảm của ống dây là:

  0,4 H

  0,2 H

  0,1 H  

  0,3 H

  Hướng dẫn giải

 • (7)

  Một cuộn dây có độ tự cảm L = 30mH, có dòng điện chạy qua biến thiên đều đặn 150 A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị:

  4,5 V  

  54 V  

  5,4 V  

  45 V  

  Hướng dẫn giải

 • (8)

  Một ống dây dài 50cm tiết diện ngang của ống là 10cm2 gồm 100 vòng. Hệ số tự cảm của ống dây là:

  0,25 µH

  25 µH

  250 µH

  2,5 µH

  Hướng dẫn giải

 • (9)

  Dòng điện chạy trong mạch giảm từ 32A đến 0 trong thời gian 0,1s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong mạch là 128V. Hệ số tự cảm của mạch là:

  0,3 H

  0,4 H

  0,2 H

  0,5 H

  Hướng dẫn giải

 • (10)

  Dòng điện trong cuộn tự cảm giảm từ 16A đến 0 trong 0,01s, suất điện động tự cảm trong cuộn đó có giá trị trung bình 64V. Độ tự cảm của mạch đó có giá trị:

  0,5 H

  0,04 H

  0,05 H

  0,4 H

  Hướng dẫn giải

 • (11)

  Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, đường kính của ống bằng 2cm. Một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây trong 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A. Suất điện động tự cảm trong ống dây là:

  0,75 V

  0,83 V

  0,52 V

  0,65 V

  Hướng dẫn giải

 • (12)

  Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức i = 0,4(5 – t); i tính bằng ampe, t tính bằng giây. Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005 H. Suất điện động tự cảm trong ống dây là:

  0,004 V

  0,003 V

  0,001 V

  0,002 V

  Hướng dẫn giải

Loading…

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avataravatar

avataravatar

wpDiscuzwpDiscuz

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button