Kiến thức

Hidrosunfua

09/06/2014 | 15:06:14

Bạn đang xem: Hidrosunfua

Hidrosunfua

Phân tử hiđro sunfua  (H2S)  có cấu tạo tương tự phân tử  H2O. Nguyên tử  S  có  2  electron độc thân ở phân lớp  3p  tạo ra  2  liên kết cộng hóa trị có cực với  2  nguyên tử  H. Trong hợp chất này, nguyên tố  S  có số oxi hóa  −2.

Tính axit yếu
Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu (yếu hơn axit cacbonic), có tên là axit sunfuhiđric  (H2S).
Axit sunfuhiđric tác dụng với kiềm tạo nên  2  loại muối: muối trung hòa, như  Na2S  chứa ion  S2−  và muối axit như  NaHS  chứa ion  HS−.
. Tính khử mạnh
Trong hợp chất  H2S, nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa thấp nhất là  −2. Khi tham gia phản ứng hóa học, tùy huộc vào bản chất và nồng độ của chất oxi hóa, nhiệt độ,…mà nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa  −2 (S−2)   có thể bị oxi hóa thành lưu huỳnh tự do  (S0), hoặc lưu huỳnh có số oxi hóa  +4 (S+4), hoặc lưu huỳnh có số oxi hóa  +6 (S+6). Vì vậy, hiđro sunfua có tính khử mạnh.
Các thí dụ sau đây chứng minh cho tính khử của hiđro sunfua:
– Dung dịch axit sunfuhiđric tiếp xúc với không khí, nó dần trở nên vẩn đục màu vàng, do oxi của không khí đã oxi hóa  H2S  thành  S0:

          2H2S−2+O20→2H2O−2+2S0

-Ở nhiệt độ cao, khí  H2S  cháy trong không khí với ngọn lửa xanh nhạt,  H2S  bị oxi hóa thành  SO2:

          2H2S−2+3O20−→t0 2H2O−2+2S+4O2
Nếu không cung cấp đủ không khí hoặc ở nhiệt độ không cao lắm thì  H2S  bị oxi hóa thành  S0:
         2H2S−2+O02−→t02H2O−2+2S0
– Clo có thể oxi hóa  H2S  thành  H2SO4:
        H2S−2+4Cl02+4H2O→H2S+6O4+8HCl−1

Bài viết khác :

  • Lưu Huỳnh

  • Hidropeoxit

  • Ozon

  • Oxi

  • Iot

  • Brom

  • Flo

  • Nước Gia-Ven (Javel), Clorua vôi,muối clorat

  • Sơ lược về các Oxit và các Axit có Oxi của Clo

  • Hidroclorua – Axit Clohidric

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button