Kiến thức

Lý thuyết về Vật liệu Polime: chất dẻo, tơ, cao su, keo dán hay, chi tiết nhất

Lý thuyết về Vật liệu Polime: chất dẻo, tơ, cao su, keo dán hay, chi tiết nhất

 • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!


Trang trước

Trang sau


Bài giảng: Bài 14: Vật liệu polime – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Bạn đang xem: Lý thuyết về Vật liệu Polime: chất dẻo, tơ, cao su, keo dán hay, chi tiết nhất

I. Chất dẻo

1. Khái niệm

    – Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.

    – Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng

2. Một số polime dùng làm chất dẻo

    a. Polietilen (PE)

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp ánHóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    PE là chất dẻo mềm, nóng chảy ở nhiệt độ lớn hơn 110oC, có tính trơ tương đối của ankan mạch dài, dùng làm màng mỏng, bình chứa, túi đựng, …

    b. Poli (vinyl clorua) (PVC)

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    PVC là chất vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa, da giả, …

    c. Poli (metyl metacrylat)

        + Poli(metyl metacrylat) có đặc tính trong suốt cho ánh sáng truyền qua tốt (trên 90%) nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas.

        + Poli(metyl metacrylat) được điều chế từ metyl metacrylat bằng phản ứng trùng hợp:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    d. Poli (phenol – fomanđehit) (PPF)

    PPF có 3 dạng: nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit.

    – Nhựa novolac:

        + Nhựa novolac là chất rắn, dễ nóng chảy, dễ tan trong một số dung môi hữu cơ, dùng để sản xuất vecni, sơn,…

        + Đun nóng hỗn hợp fomanđehit và phenol lấy dư với xúc tác axit được nhựa novolac (mạch không phân nhánh)

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    – Nhựa rezol:

        + Nhựa rezol là chất rắn, dễ nóng chảy, dễ trong nhiều dung môi hữu cơ, dùng để sản xuất sơn, keo và nhựa rezit,…

        + Đun nóng hỗn hợp phenol và fomanđehit theo tỉ lệ mol 1: 1,2 với xúc tác là kiềm ta được nhựa rezol (mạch không phân nhánh) nhưng có một số nhóm –CH2OH còn tự do ở vị trí số 4 hoặc 2 của nhân phenol:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    – Nhựa rezit:

        + Đun nóng nhựa rezol ở 150oC được nhựa rezit (hay nhựa bakelit) có cấu trúc mạng lưới không gian

        + Không nóng chảy, không tan trong nhiều dung môi hữu cơ, dùng sản xuất đồ điện, vỏ máy …

Xem thêm: Dấu của tam thức bậc hai Dấu của tam thức bậc hai

II. Tơ

1. Khái niệm

    Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định

2. Phân loại

Loại tơ Nguồn gốc Ví dụ
Tơ tự nhiên Có sẵn trong thiên nhiên, được sử dụng trực tiếp Bông, len, tơ tằm
Tơ hóa học Tơ tổng hợp Polime được tổng hợp bằng phản ứng hóa học Tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (nitron, vinilon), tơ lapsan…
Tơ bán tổng hợp hay nhân tạo Chế biến polime thiên nhiên bằng phương pháp hóa học Tơ visco, tơ xenlulozo axetat…

3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

    a. Tơ nilon-6,6

        + Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit vì các mắt xích nối với nhau bằng các nhóm amit –CO–NH–

        + Tơ nilon-6,6 có tính dai bền, mềm mại óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô nhưng kém bền với nhiệt, với axit và kiềm.

        + Nilon-6,6 được điều chế từ hexametylen điamin H2N[CH2]6NH2 và axit ađipit (axit hexanđioc):

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

        + Tơ nilon-6,6 cũng như nhiều loại tơ poliamit khác được dùng để dệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất, bện làm dây cáp, dây dù, đan lưới,…

    b. Tơ lapsan

        + Tơ lapsan rất bền về mặt cơ học, bền đới với nhiệt, axit, kiềm hơn nilon, được dùng đề dệt vải may mặc.

        + Tơ lapsan thuộc loại tơ polieste được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    c. Tơ nitron (hay olon)

        + Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo hoặc bện thành sợi len đan áo rét.

        + Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic được tổng hợp từ vinyl xianua (hay acrilonitrin) nên được gọi poliacrilonitrin:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

III. Cao su

1. Khái niệm

    – Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi

    – Cao su có tính đàn hồi. Tính đàn hồi là tính biến dạng khi chịu lực tác dụng bên ngoài và trở lại dạng ban đầu khi lực đó thôi tác dụng.

2. Phân loại

    Có hai loại cao su: Cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.

    a. Cao su thiên nhiên

    Cao su thiên nhiên là polime của isopren:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    n = 1500 – 15000

    b. Cao su tổng hợp

    + Cao su buna

    • Cao su buna chính là polibutađien tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp buta-1,3-đien có mặt Na:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    • Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền kém cao su thiên nhiên.

    Lưu ý:

    • Khi đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren C6H5CH=CH2 có mặt Na ta được cao su buna-S có tính đàn hồi cao.

    • Khi đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin CNCH=CH2 có mặt Na, ta được cao su buna-N có tính chống dầu cao.

    + Cao su isopren

    • Khi trùng hợp isopren có hệ xúc tác đặc biệt, ta được poliisopren gọi là cao su isopren:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    • Các polime này đều có đặc tính đàn hồi nên được gọi là cao su cloropren và cao su floropren. Chúng bền với dầu mỡ hơn cao su isopren.

Xem thêm: Lực kéo về

IV. Keo dán

1. Khái niệm

    – Keo dán là loại vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu giống nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính.

    – Bản chất của keo dán là có thể tạo ra màng hết sức mỏng, bền vững (kết dính nội) và bám chắc vào hai mảnh vật liệu được dán (kết dính ngoại).

2. Phân loại

    – Theo bản chất hóa học: có keo dán hữu cơ như hồ tinh bột, keo epoxi,… và keo dán vô cơ như thủy tinh lỏng, matit vô cơ (hỗn hợp dẻo của thủy tinh lỏng với các oxit kim loại như ZnO, MnO, Sb2O3 …)

    – Theo dạng keo: có keo lỏng (như dung dịch hồ tinh bột trong nước nóng, dung dịch cao su trong xăng …), keo nhựa dẻo (như matit vô cơ, matit hữu cơ, bitum,…) và keo dán dạng bột hay bản mỏng (chảy ra ở nhiệt độ thích hợp và gắn kết hai mảnh vật liệu lại khi để nguội).

Một số phản ứng hóa học thường gặp

1. Nhựa

    a. Nhựa PE

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    b. Nhựa PVC

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    c. Nhựa PS

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    d. Nhựa PVA

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Thuỷ phân PVA trong môi trường kiềm thu được poli vinylic:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    e. Nhựa PMM (thuỷ tinh hữu cơ – plexiglas)

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    f. Nhựa PPF

    Poli (phenol – fomanđehit) (PPF) có 3 dạng: nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit.

    – Nhựa novolac: Nếu dư phenol và xúc tác axit.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    – Nhựa rezol: Nếu dư fomanđehit và xúc tác bazơ.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    – Nhựa rezit (nhựa bakelít): Nhựa rezol nóng chảy (150oC) và để nguội thu được nhựa có cấu trúc mạng lưới không gian.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

2. Cao su

    a. Cao su buna

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    b. Cao su isopren

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    c. Cao su buna – S

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    d. Cao su buna – N

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    e. Cao su clopren

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    f. Cao su flopren

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

3. Tơ

    a. Tơ capron (nilon-6)

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    b. Tơ enang (nilon-7)

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    c. Tơ nilon-6,6

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    d. Tơ clorin

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    e. Tơ dacron (lapsan)

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    f. Tơ nitron (hay olon)

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các phần Lý thuyết Hóa học lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

 • Lý thuyết Polime

 • Lý thuyết Vật liệu Polime

 • Lý thuyết Một số phản ứng hóa học thường gặp của Polime

 • Dạng 1: Câu hỏi lý thuyết về polime

 • Dạng 2: Chuỗi phản ứng hóa học của polime

Xem thêm: Bài Tập nhận biết na2so4 na2co3 bacl2 ba(no3)2 agno3 mgcl2

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại

khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án

 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết

 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án

 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án

 • Kho trắc nghiệm các môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 399K tại

khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Luyện thi THPT QG môn Hóa – Thầy Trần Thế Anh

4.5 (243)

799,000đs

599.000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Tiếng Anh – Cô Vũ Thanh Hoa

4.5 (243)

799,000đ

599.000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Sinh – Thầy Nguyễn Viết Trung – Mục tiêu 8+

4.5 (243)

799,000đ

599.000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Lý – Thầy Hoàng Cường – MỤC TIÊU 8+

4.5 (243)

799,000đs

599.000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Toán – Thầy Nguyễn Quý Huy – MỤC TIÊU 8+

4.5 (243)

799,000đ

599.000 VNĐ

Luyện thi THPT QG môn Toán – Thầy Trần Xuân Trường

4.5 (243)

799,000đ

599.000 VNĐ

xem tất cả


Trang trước

Trang sau

polime-va-vat-lieu-polime.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
 • Soạn Văn 12

 • Soạn Văn 12 (bản ngắn nhất)

 • Văn mẫu lớp 12

 • Giải bài tập Toán 12

 • Giải BT Toán 12 nâng cao (250 bài)

 • Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 (100 đề)

 • Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 (100 đề)

 • Giải bài tập Vật lý 12

 • Giải BT Vật Lí 12 nâng cao (360 bài)

 • Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 12 (có đáp án)

 • Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 (70 đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Lí (18 đề)

 • Giải bài tập Hóa học 12

 • Giải bài tập Hóa học 12 nâng cao

 • Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 (80 đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Hóa (18 đề)

 • Giải bài tập Sinh học 12

 • Giải bài tập Sinh 12 (ngắn nhất)

 • Chuyên đề Sinh học 12

 • Đề kiểm tra Sinh 12 (có đáp án)(hay nhất)

 • Ôn thi đại học môn Sinh (theo chuyên đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sinh (18 đề)

 • Giải bài tập Địa Lí 12

 • Giải bài tập Địa Lí 12 (ngắn nhất)

 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12

 • Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 (70 đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Địa (20 đề)

 • Giải bài tập Tiếng anh 12

 • Giải bài tập Tiếng anh 12 thí điểm

 • Giải bài tập Lịch sử 12

 • Giải tập bản đồ Lịch sử 12

 • Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 12

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sử (20 đề)

 • Giải bài tập Tin học 12

 • Giải bài tập GDCD 12

 • Giải bài tập GDCD 12 (ngắn nhất)

 • Bài tập trắc nghiệm GDCD 12 (37 đề)

 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn GDCD (20 đề)

 • Giải bài tập Công nghệ 12

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button