Kiến thức

Hợp chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

HỢP CHẤT HALOGEN VÀ TÍNH CHẤT

Hợp chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông

Bạn đang xem: Hợp chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

Hợp chất Halogen: Hiđrohalogenua (HX)

– Tất cả đều là chất khí, tan nhiều trong nước, điện li hoàn toàn (trừ HF) tạo thành dung dịch axit mạnh.

Hợp chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông

– Thứ tự tính axit và tính khử tăng dần: HF < HCl < HBr < HI

– Tính axit mạnh của HCl, HBr và HI:

+ Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

+ Tác dụng với kim loại đứng trước H → muối trong đó kim loại có hóa trị thấp + H2.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

+ Tác dụng với oxit kim loại → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O.

Fe3O4 + 8HCl → 4H2O + FeCl2 + 2FeCl3       

HI + muối sắt (III) → muối sắt (II) + I2

+ Tác dụng với bazơ → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + HO.

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

+ Tác dụng với muối → muối mới + axit mới

Na2CO­3 + 2HBr → 2NaBr + H2O + CO2

– Tính khử thể hiện khi tác dụng với các chất oxi hóa mạnh (xem phần điều chế clo).

– HF có tính chất riêng là ăn mòn thủy tinh:

4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O

– Điều chế:

+ Phương pháp sunfat (trong phòng thí nghiệm): (HBr và HI không dùng được cách này do có tính khử)

NaCl rắn + H2SO4 đặc → NaHSO4 + HCl (< 2500C)

2NaCl rắn + H2SO4 đặc → Na2SO­4 + 2HCl (> 4000C)

Hợp chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông

+ Phương pháp tổng hợp (trong công nghiệp):

H2 + Cl2 → 2HCl (ánh sáng, nhiệt độ cao)

HF được điều chế nhờ phản ứng:

CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF ở 2500C

Nhận biết nhóm halogen

Xem thêm: Năng suất tỏa nhiệt – Wikipedia tiếng Việt

Hợp chất Halogen: Muối halogenua

– Muối của axit halogen hidric được gọi là muối halogenua.

– Các muối clorua hầu hết đều tan trừ PbCl2 và AgCl, CuCl, Hg2Cl2. Tính tan của muối bromua và iođua tương tự clorua.

– Để nhận biết ion X có thể dùng thuốc thử là dung dịch AgNO3:

+ AgF tan trong dung dịch.

+ AgCl kết tủa trắng (AgCl tan trong dung dịch amoniac do tạo phức với NH3).

Hợp chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông
AgCl

+ AgBr kết tủa vàng nhạt (không tan trong NH3 dư)

+ AgI kết tủa vàng đậm (không tan trong NH3 dư)

Hợp chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông
AgI

– Các muối AgX kết tủa thường dễ bị phân hủy bởi nhiệt hoặc ánh sáng: 2AgX → 2Ag + X2

Hợp chất Halogen: HClO (axit hipoclorơ)

– Là axit rất yếu, yếu hơn cả axit cacbonic:

CO2 + H2O + KClO → KHCO3 + HClO

– Kém bền, chỉ tồn tại được trong dung dịch nước:

HClO → HCl + O

– HClO và muối của nó đều có tính oxi hóa rất mạnh.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 4: Công Thức Nghiệm Của Phương Trình Bậc Hai

Hợp chất Halogen: HClO3 (axit cloric) và muối clorat

a. HClO3

– Là axit khá mạnh, tan nhiều trong nước, có tính oxi hóa mạnh.

– Điều chế bằng cách nhiệt phân HClO:

3HClO → HClO3 + 2HCl.

b. Muối kali clorat

Hợp chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông

– Muối KClO3 được dùng làm thuốc nổ, diêm tiêu:

6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl

– Nhiệt phân KClO3:

+ Nếu có xúc tác MnO2:

2KClO3 → 2KCl + 3O2

+ Nếu không có xúc tác MnO2:

4KClO3­ → 3KClO4 + KCl

Xem thêm: Trợ động từ trong tiếng anh (auxiliary verbs)

Hợp chất Halogen: HClO4 (axit pecloric)

– Là axit rất mạnh, tan nhiều trong nước. Phản ứng loại nước từ HClO4 có mặt P2O5 → Cl2O.

2HClO4 → Cl2O7 + H2O

– Điều chế từ KClO4

KClO4 + H2SO4 → HClO4 + KHSO4

Chú ý: Từ HClO đến HClO2,HClO3, HClO4: Tính axit và tính bền tăng, tính oxi hóa giảm.

Xem thêm:

Tổng hợp từ điển hóa học phổ thông

Bài cùng chủ đề:

  • hợp chất của lưu huỳnh Hiđro sunfua và axit sunfuhiđric

  • Lưu huỳnh đioxit – Hợp chất của lưu huỳnh, hóa học phổ thông

  • Axit sunfuric loãng, hóa học phổ thông

  • Điều chế, và ứng dụng của đơn chất Halogen, hóa học phổ thông

  • Khí Clo – tính chất hóa học của clo, hóa học phổ thông

Share

Share

VẬT LÝ 10

|

VẬT LÝ 11

|

VẬT LÝ 12

|

TÀI LIỆU VẬT LÝ

TOÁN 10

|

TOÁN 11

|

TOÁN 12

|

HỌC247

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button