Kiến thức

Tính chất hóa học của HCL, hóa phổ thông-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

HCl và muối clorua là những hợp chất rất quan trọng của nguyên tố clo.

Tính chất hóa học của HCL, hóa phổ thông

A. HIĐRO CLORUA, AXIT CLOHIĐRIC

I. Tính chất vật lí

– Hiđro clorua là chất khí, không màu, mùi xốc tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit mạnh HCl; Nặng hơn không khí.

Tính chất hóa học của HCL, hóa phổ thông

– Axit HCl là chất lỏng không màu, dễ bay hơi. Dung dịch axit HCl không màu, HCl đặc bốc khói trong không khí ẩm.

II. Tính chất hóa học

1. Tính axit mạnh

– Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

– Tác dụng với kim loại đứng trước H → muối trong đó kim loại có hóa trị thấp + H2. Chú ý Pb đứng trước Hidro nhưng không tan trong dung dịch HCl do PbCl2 không tan.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

– Tác dụng với oxit kim loại → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O.

Fe3O4 + 8HCl → 4H2O + FeCl2 + 2FeCl3       

– Tác dụng với bazơ → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + HO.

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

– Tác dụng với muối → muối mới + axit mới

Na2CO­3 + 2HCl → 2NaBr + H2O + CO2

2. Tính oxi hóa – khử

– HCl thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các kim loại đứng trước H(xem phần tính axit).

– HCl đóng vai trò chất khử khi tác dụng với chất có tính oxi hóa mạnh như KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, KClO3, … (xem phản ứng điều chế clo trong phòng thí nghiệm).

III. Điều chế

– Phương pháp sunfat (trong phòng thí nghiệm): 

NaCl rắn + H2SO4 đặc → NaHSO4 + HCl (< 2500C)

2NaCl rắn + H2SO4 đặc → Na2SO­4 + 2HCl (> 4000C)

Tính chất hóa học của HCL, hóa phổ thông

– Phương pháp tổng hợp (trong công nghiệp):

H2 + Cl2 → 2HCl (đun nóng)

B. MUỐI CLORUA

– Muối của axit clohiđric được gọi là muối clorua.

– Công thức tổng quát: MCln.

– Các muối clorua hầu hết đều tan trừ PbCl2 và AgCl, CuCl, Hg2Cl2.

– Để nhận biết ion Cl có thể dùng thuốc thử là dung dịch AgNOdo tạo thành AgCl kết tủa trắng (AgCl tan trong dung dịch amoniac do tạo phức với NH3):

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Tính chất hóa học của HCL, hóa phổ thông
AgCl
Xem thêm:

Tổng hợp từ điển hóa học phổ thông

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của HCL, hóa phổ thông-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

Bài cùng chủ đề:

  • Oxi già là gì? tính chất của Hidrô perôxit, hóa học phổ thông

  • hợp chất của lưu huỳnh Hiđro sunfua và axit sunfuhiđric

  • Tính chất hóa học của lưu huỳnh, hóa học phổ thông

  • Phản ứng hóa học của đơn chất Halogen, hóa học phổ thông

  • Điều chế, và ứng dụng của đơn chất Halogen, hóa học phổ thông

Share

Share

VẬT LÝ 10

|

VẬT LÝ 11

|

VẬT LÝ 12

|

TÀI LIỆU VẬT LÝ

TOÁN 10

|

TOÁN 11

|

TOÁN 12

|

HỌC247

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button