Kiến thức

Tính chất vật lý của Anken, hóa học phổ thông-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

I- TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANKEN

Tính chất vật lý của Anken, hóa học phổ thông

Bạn đang xem: Tính chất vật lý của Anken, hóa học phổ thông-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

1. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng

Hằng số vật lí của một số anken

Tính chất vật lý của Anken, hóa học phổ thông

Nhận xét: Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng của anken không khác nhiều so với ankan tương ứng và thường nhỏ hơn

xicloankan

có cùng số nguyên tử $C$. Ở điều kiện thường, anken từ $C_2$ đến $C_4$ là chất khí. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng theo khối lượng mol phân tử. Các anken đều nhẹ hơn nước.

Xem thêm: Law of Joule-Lenz. Work and power current. Joule-Lenz law

2. Tính tan và màu sắc

Anken hoà tan tốt trong dầu mỡ. Anken hầu như không tan trong nước và là những chất không màu.

III- ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ANKEN

1. Điều chế

Trong công nghiệp, etilen, propilen và butilen được điều chế bằng phản ứng

tách hiđro từ ankan

tương ứng bằng phản ứng crăckinh.

Trong phòng thí nghiệm, etilen đuợc điều chế bằng cách đun etanol với axit sunfuric đậm đặc:
$$CH_3CH_2OH xrightarrow[{}]{{H_2SO_4, 170^0C}} CH_2=CH_2 + H_2O $$

Xem thêm: Chủ đề 9: Công và công suất của điện trở. Định luật Joule – Lenz

2. Ứng dụng

Trong các hoá chất hữu cơ do con người sản xuất ra thì etilen đứng hàng đầu về sản lượng. Sở dĩ như vậy vì etilen cũng như các anken thấp khác là nguyên liệu quan trọng của công nghiệp tổng hợp polime và các hoá chất hữu cơ khác.

a) Tổng hợp polime

* Trùng hợp etilen, propilen, butilen người ta thu được các polime để chế tạo màng mỏng, bình chứa, ống dẫn nướcm,… dùng cho nhiều mục đích khác nhau.

Xem thêm: HIỂM HỌA Ô NHIỄM ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

* Chuyển hoá etilen thành các monome khác để tổng hợp ra hàng loạt polime đáp ứng nhu cầu phong phú của đời sống và kĩ thuật. Thí dụ:
Tính chất vật lý của Anken, hóa học phổ thông
b) Tổng hợp các hoá chất khác

Từ etilen tổng hợp ra những hoá chất hữu cơ thiết yếu như etanol, etilen oxit, etylen glicol, anđehit axetic,…

Tính chất vật lý của Anken, hóa học phổ thông

Xem thêm:

Tổng hợp từ điển hóa học phổ thông

Bài cùng chủ đề:

  • Tính chất hóa học của Anken, hóa học phổ thông

  • Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Anken

Share

Share

VẬT LÝ 10

|

VẬT LÝ 11

|

VẬT LÝ 12

|

TÀI LIỆU VẬT LÝ

TOÁN 10

|

TOÁN 11

|

TOÁN 12

|

HỌC247

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button